Search for dissertations about: "Riskhantering"

Showing result 1 - 5 of 40 swedish dissertations containing the word Riskhantering.

 1. 1. Indivisible Wholes & Fragmented Realities : On the Aggregation of Disaster Risk Information

  University dissertation from Division of Risk Management and Societal Safety, Faculty of Engineering, Lund University

  Author : Peter Månsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-08-28]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Societal Safety; Disaster risk management DRM ; Risk Governance; Multi-stakeholder; Risk and vulnerability assessment RVA ; Information management; Aggregation; Holistic; Societal Safety; Disaster risk management DRM ; Risk Governance; Multi-stakeholder; Risk and vulnerability assessment RVA ; Information management; Aggregation; Holistic;

  Abstract : Orkanen Katrina, tsunamin i Indiska oceanen, Lehmankraschen och 11-september attackerna är bara några exempel på sentida händelser som väckt frågor kring vår förmåga att förutse och förstå katastrofrisker. I efterhand är det dock lätt att glömma att vi alltid har ett oändligt antal potentiella scenarier framför oss, men bara ett förflutet, vilket kan få oss att överdriva förutsägbarheten för händelser när de väl inträffat. READ MORE

 2. 2. Analytic Input to Societal Emergency Management - On the Design of Methods

  University dissertation from Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University

  Author : Marcus Abrahamsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; emergency preparedness; emergency management; emergency response system; design; vulnerability analysis; risk analysis; preferences; values; evaluation.;

  Abstract : Information from performed risk and vulnerability analyses, evaluation of responses in relation to actual emergencies etcetera can be very useful in efforts directed at preventing, mitigating and/or preparing for future emergencies. This thesis focuses on the development of methods for such analysis and evaluation. READ MORE

 3. 3. Uncertainty in Quantitative Risk Analysis - Characterisation and Methods of Treatment

  University dissertation from Fire Safety Engineering and Systems Safety

  Author : Marcus Abrahamsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; kvantitativ riskanalys; decision making; safety; quantitative risk analysis; uncertainty analysis; osäkerhetsanalys; säkerhet; beslutsfattande;

  Abstract : The fundamental problems related to uncertainty in quantitative risk analyses, used in decision making in safety-related issues (for instance, in land use planning and licensing procedures for hazardous establishments and activities) are presented and discussed, together with the different types of uncertainty that are introduced in the various stages of an analysis. A survey of methods for the practical treatment of uncertainty, with emphasis on the kind of information that is needed for the different methods, and the kind of results they produce, is also presented. READ MORE

 4. 4. Grasping complexity: analysing risk for sustainable development

  University dissertation from Lund University

  Author : Per Becker; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; design; sustainable development; Development; risk; risk analysis; sustainability science; disaster; value; hazard; vulnerability; system; capability; human-environment systems; systems approach; design science.;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hållbar utveckling ställer krav på nya riskanalysmetoder Hållbar utveckling bygger på vår förmåga att fatta beslut i dag som avgör vår morgondag. Det låter enkelt, men är en av mänsklighetens största utmaningar då mycket i vår värld hänger samman och framtiden är full av osäkerheter. READ MORE

 5. 5. Escalation: Explorative studies of high-risk situations from the theoretical perspectives of complexity and joint cognitive systems

  University dissertation from Lund University (Media-Tryck)

  Author : Johan Bergström; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; escalation; resilience engineering; crisis; emergency; patient safety; simulation; complexity; joint cognitive systems;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I högrisksystem såsom sjukvården är det frestande att härleda såväl framgång som motgång till enskilda individer. Vi prisar hjälten Dr. House för framgångssagor och vi drar syndabocken SOS-sköterskan inför domstol för att inte ha uppfattat allvaret i en specifik situation. READ MORE