Search for dissertations about: "Robert Häggblad"

Found 1 swedish dissertation containing the words Robert Häggblad.

  1. 1. Selective oxidation over mixed oxide catalysts

    Author : Robert Häggblad; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
    Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; propane; catalysis; Selective oxidation; transition metal oxides; vanadium; molybdenum; methanol oxidation; ammoxidation; propene; acrylonitrile; formaldehyde;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish En spännande utmaning för forskare inom både akademin och industrin är att utveckla industriella processer som mer effektivt använder både befintliga som alternativa råvaror för produktion av viktiga kemiska intermediat. Sådana intermediat används i sin tur som råvara för att framställa funktionella och idag ovärderliga material såsom plaster, fibrer, gummin, färger, ytbehandlingsmedel m. READ MORE