Search for dissertations about: "Roger Rönn"

Found 1 swedish dissertation containing the words Roger Rönn.

  1. 1. Towards Generation of Human Hematopoietic Stem Cells from Pluripotent Stem Cells

    University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine, Institution of Laboratory Medicine, Division of Molecular Medicine and Gene Therapy

    Author : Roger Rönn; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Hematopoietic stem cells; pluripotent stem cells; embryonic development.; in vitro differentiation;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Idag har patienter med blodcancer (leukemi) eller genetiskt betingade blodsjukdomar (sickelcellanemi etc.) begränsad tillgång till behandlingar som effektivt och riskfritt botar sjukdomstillståndet. READ MORE