Search for dissertations about: "Rudolf"

Showing result 1 - 5 of 15 swedish dissertations containing the word Rudolf.

 1. 1. Oxygen exchange in the human maxillary sinus

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Rudolf Aust; Uppsala universitet.; [1974]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Studies of autologous diced costal cartilage transplant : with special regard to the glycosaminoglycans after intramuscular implantation, and to 35S-sulphate and 3H-thymidine incorporation after intramucular implantation and further transplantation to the hip joint

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Rudolf Lemperg; Uppsala universitet.; [1967]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Fermentation and Cultivation Technology for Improved Ethanol Production from Lignocellulose

  University dissertation from Department of Chemical Engineering, Lund University

  Author : Andreas Rudolf; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kemiteknik och kemisk teknologi; Chemical technology and engineering; Fermentation; Lignocellulose; Hydrolysis; Bioethanol;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Arbetet i denna avhandling syftar till att förbättra etanolproduktionen från lignocellulosa. Etanol framställd från förnyelsebara råvaror har fått förnyad uppmärksamhet på grund av den växande medvetenheten om den globala uppvärmningen och farhågor för en trytande tillgång på olja. READ MORE

 4. 4. Dosimetry of Local Radio Frequency Exposure

  University dissertation from Department of Chemical Engineering, Lund University

  Author : Rudolf Kopecky; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; subgridding; FDTD; rats; head; SAR; dosimetry; inner ear labyrinth; mobile phone;

  Abstract : Finite-difference time-domain (FDTD) is a popularcomputational electrodynamics modelling technique. It has been widelyused, from radar cross section computations through electromagneticcompatibility investigations to modelling of electromagnetic exposurein biological tissues. READ MORE

 5. 5. FDTD Calculations of mobile phone radiation in the human head

  University dissertation from Department of Chemical Engineering, Lund University

  Author : Rudolf Kopecky; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : .... READ MORE