Search for dissertations about: "SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Vårdpedagogik"

Found 1 swedish dissertation containing the words SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Vårdpedagogik.

  1. 1. Encountering Parents : Professional Action Styles among Nurses in Pediatric care

    University dissertation from ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS

    Author : Maja Söderbäck; [1999]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ethnography; pediatric nursing care; parents in pediatric care; encounters; action styles; social representations; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Paediatric medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Pediatrisk medicin; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Nursing education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Vårdpedagogik;

    Abstract : .... READ MORE