Search for dissertations about: "SAXS"

Showing result 1 - 5 of 64 swedish dissertations containing the word SAXS.

 1. 1. Mesoporous Silica Formed with Triblock Copolymers

  University dissertation from Department of Physical Chemistry, Lund University

  Author : Katarina Flodström; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysikalisk kemi; 1H NMR; TEM; SAXS; in situ; mechanism of formation; cubic Ia3d; cubic Im3m; Mesoporous; synthesis; Pluronic; SBA-16; SBA-15; hexagonal p6mm; synchrotron SAXS; Physical chemistry; amphiphilic polymers; silica;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En amfifil molekyl har två delar; en del som dras till olja och en del som dras till vatten. Dessa två delar benämns vanligen huvudgrupp respektive svans. Amfifila molekyler kallas ofta tensider (på engelska surfactants), och är de aktiva beståndsdelarna i bland annat tvättmedel och hårschampo. READ MORE

 2. 2. X-Ray Diagnostics in Combustion - Study of Particle Formation in Flames Using Combined Small- and Wide-Angle X-Ray Scattering

  University dissertation from Division of Combustion Physics, Department of Physics, Lund University

  Author : Linda Vallenhag; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; nanoparticles; soot particles; WAXS; X-ray scattering; SAXS; combustion; Fysicumarkivet A:2014:Vallenhag;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vid förbränning av bränslen som innehåller kol, till exempel ved, olja och biobränslen, bildas sotpartiklar då det finns ett underskott av syre, så kallad ofullständig förbränning. Det är sotpartiklarna i brasan som ger dess gula sken. READ MORE

 3. 3. Peering Beyond the Noise in Experimental Biophysical Data

  University dissertation from Stockholm : Department of Biochemistry and Biophysics, Stockholm University

  Author : Dari Kimanius; Stockholms universitet.; [2019]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Cryo-EM; mitochondrial ribosome; SAXS; molecular dynamics; metadynamics; biokemi med inriktning mot bioinformatik; Biochemistry towards Bioinformatics;

  Abstract : Experimental protein structure determination methods make up a fundamental part of our understanding of biological systems. Manual interpretation of the output from these methods has been made obsolete by the sheer size and complexity of the acquired data. READ MORE

 4. 4. Swelling and Microstructure of Nanoplatelet Systems

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Theoretical Chemistry

  Author : Axel Thuresson; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nanoplatelets; Model clay system; Coarse grained models; Statistical mechanics; MC simulations; MD simulations; SAXS; Cryo-TEM; Laponite; Montmorillonite; Swelling; Tactoid;

  Abstract : De flesta anser nog att kemi och speciellt teoretisk kemi är ett mycket komplext ämne, medan lera nog anses som ett begripligt koncept. Det man kanske inte tänker på är att många leror utgörs till stor del av elektrostatiskt laddade nanopartiklar där dess beteende kan förstås genom just ämnena kemi och teoretisk kemi. READ MORE

 5. 5. Molecular Arrangement, Electronic Structure and Transport Properties in Surfactant Gel- and Related Systems Studied by Soft X-ray and Dielectric Spectroscopy

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Johan Gråsjö; Uppsala universitet.; [2013]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; surfactants; surfactant poly-ion gel; water; confined water; XAS; RIXS; dielectric spectroscopy; SAXS; pKa; transport; Fick’s law; Teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material; Engineering Science with specialization in Nanotechnology and Functional Materials;

  Abstract : This thesis concerns studies of aqueous soft matter systems, especially surfactant micelle systems.The aim has been to study the molecular arrangement and electronic structure of the constituents of, as well as transport properties in such a system. READ MORE