Search for dissertations about: "SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work"

Showing result 1 - 5 of 13 swedish dissertations containing the words SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work.

 1. 1. Understanding what it means to be a Montessori teacher: Teachers' reflections on their lives and work

  University dissertation from School of Education, Malmö University

  Author : Birgitte Malm; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher research; occupational life histories; life history research; Montessori; Special didactics; Specialdidaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Humanities Social Sciences; Montessori teacher; Livsberättelser; Lärarrollen;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet med föreliggande studie är att utveckla en bättre förståelse om vad det innebär att vara montessorilärare. Utgångspunkten är lärarnas egna liv- och verksamhetsberättelser. Insamling av data har skett genom loggböcker, intervjuer, skriftliga reflektioner och diskussioner. READ MORE

 2. 2. Pedagogy of heuristic contexturalisation : : intercultural transmission through cross-cultural encounters

  University dissertation from School of Education, Malmö University

  Author : Hai Chun Lin; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2002]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; transmission; theme; reconstruction; pedagogy; enculturation; culture; cognition; Acculturation; awareness; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; acculturation; studerandeutbyte; högskoleundervisning; internationellt samarbete; högskoleutbildning; internationella högskoleprogram; högskoleprogram; Thematic Reconstruction;

  Abstract : Denna doktorsavhandling i ämnet pedagogik utgör en analys av effekter av den pågående kulturella globaliseringen genom att granska två internationella magisterprogram vid Lunds universitet. Studiens syfte är att spåra mönster i en bärande pedagogisk idé för överföring av ett interkulturellt tänkande i tvärkulturella möten genom att utforska, beskriva och försöka förstå essentiella effekter av sättet att genomföra magisterprogrammen på. READ MORE

 3. 3. Non-formal Learning through Ludic Engagement within Interactive Environments

  University dissertation from Holmbergs

  Author : Eva Petersson; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; didaktik; Pedagogik; Pedagogy and didactics; sensorteknologi; rehabilitering; intuitiv interaktion; interaktiva miljöer; interaktiv lek; icke-formellt lärande; handling; fallstudier; Aktivitet; sensor technology; rehabilitation; non-intrusive interface; non-formal learning; intuitive interaction; interactive play; interactive environments; case studies; Action; activity; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Humanities Social Sciences; action; Människa-dator-interaktion; Computer games; Human-computer interaction;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Interaktiva miljöer erbjuder en märkbar utvecklingmöjlighet när det gäller bl.a. anpassningsmöjlighet samt uppmuntran till handling och interaktion. READ MORE

 4. 4. Bringing actors together ICT, disabillity and pupils in special school

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Rebecka Näslund; Luleå tekniska universitet.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences - Pedgogical work; Socialvetenskap - Pedagogiskt arbete; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning;

  Abstract : Information and Communication Technology (ICT) is part of everyday life in various ways. This thesis focuses on the connection between disability and ICT among pupils with intellectual disabilities and on ways for researcher to study human and technology. READ MORE

 5. 5. Decontextualized language, logic, and algebra the relationship between Mozambican students’ achievement in school mathematics and their language and social background

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Ribas Salatiel Madaucane Guambe; Luleå tekniska universitet.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences - Pedgogical work; Socialvetenskap - Pedagogiskt arbete; Mathematics Education; Matematik och lärande;

  Abstract : Researchers in mathematics education have always stressed the relevance of algebra in school mathematics and have produced a wide range of empirical and theoretical outcomes in relation to this field. In addition, the importance of language proficiency for success in school mathematics has been explored in a variety of different contexts, as has been the relation between students’ social class and achievement in mathematics. READ MORE