Search for dissertations about: "Saleem qader"

Found 1 swedish dissertation containing the words Saleem qader.

  1. 1. Nitric Oxide Synthase in Pancreatic Islets During Trauma and Parenteral Feeding

    University dissertation from Saleem Sa'aed Qader, MD, MSc, MPH, Department of Surgery, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

    Author : Saleem Qader; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; Gastroenterologi; Gastro-enterology; Pancreatitis; Ghrelin; TPN; cNOS; iNOS; PACAP; VIP; cAMP; Pancreatic islets; Insulin secretion;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Den första beskrivningen av diabetes mellitus gjordes redan 1500 före Kristus när en faraos läkare noterade att myror samlade sig omkring urin från vissa människor men inte andras. På 1700-talet beskrevs för första gången närvaron av större mängder socker i såväl blod som urin hos diabetiska patienter. READ MORE