Search for dissertations about: "Samhällsvetenskaper"

Showing result 16 - 20 of 59 swedish dissertations containing the word Samhällsvetenskaper.

 1. 16. The Printed Score as a Mediator of Musical Meaning Approaches to Music Notation in Western tonal music

  University dissertation from Malmö Academy of Music, Lund University

  Author : Cecilia Hultberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; notation as a cultural tool; music notation; music teachers’ education; instrumental training; apprentice education; teaching; Western tonal music; learning; musical literacy; agreed; Social sciences; Samhällsvetenskaper;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vad säger notbilden? Notation är av central betydelse i västerländsk tonal musik. Repertoarens utsträckning över flera århundraden gör det angeläget att studera hur musikaliskt innehåll medieras genom notation. READ MORE

 2. 17. Essays on Social Capital, Health and Socioeconomic Inequalities in Health A Health Economic Study

  University dissertation from Muhammad Kamrul Islam

  Author : Kamrul Islam; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; economic systems; economic theory; Economics; econometrics; Samhällsvetenskaper; Social sciences; epidemiologi; Folkhälsa; epidemiology; Public health; Sweden; Panel data fixed-effect model; Decomposition analysis; Concentration index; Socioeconomic health inequality; Population aging; Survival analysis; Extended Cox model; Multilevel analysis; Unbalanced panel data; Externalities; Crime rates; Election participation rates; Community social capital; Municipality-level social capital; Systematic review; Egalitarianism; Determinants of health; Mortality; Health-related quality of life; Health; Keywords; Social capital; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Abstract : The thesis comprises four independent research papers and a summary that focus on two related dimensions. The first dimension focuses on the understanding of the production of health. Particularly, the question is asked whether community's stock of social capital influence individual's health. READ MORE

 3. 18. Supplier Value in B2B E-Business - A Case Study in the Corrugated Packaging Industry

  University dissertation from Lund Business Press

  Author : Paul Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; supply chain management; case study; collaboration; buyer-seller relationships; information technology; strategic management; industrial marketing; Social sciences; Samhällsvetenskaper;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Användandet av olika e-handelsverktyg för att förbättra interorganisatoriska processer har med Internets framväxt ökat under senare år. I samband med detta så har allt fler leverantörer hamnat i en situation där användningen av e-handelsverktyg i kundrelationer blivit ett potentiellt konkurrensmedel. READ MORE

 4. 19. The Internet in China. Unlocking and Containing the Public Sphere

  University dissertation from Lund University

  Author : Johan Lagerkvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Political Culture; Public Sphere; Social Control; Public Opinion; Freedom of Speech; Democratization; Humanities; Humaniora; Samhällsvetenskaper; Social sciences; Propaganda; Internet; New Media;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling riktar fokus mot en paradox: statsmaktens kontroll och social frihet över Internet ökar parallellt i Kina. Studien, som baseras på fältarbete utfört mellan 2002 och 2006 och 48 intervjuer, söker finna svaren på två frågor: 1. READ MORE

 5. 20. Space wars and the new urban imperialism

  University dissertation from Department of Social and Economic Geography, Lund University

  Author : Anders Lund Hansen; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; walking in the city; Social sciences; social change; new urban imperialism; urban governance; film; globalization; Space wars; Samhällsvetenskaper;

  Abstract : Popular AbstractAvhandlingen analyserar sentida urbana förändringar ur perspektivet kampen om rummet, här kallat 'space wars'. Fokus är på investeringsflöden inom den kommersiella fastighetsmarknaden, förändringar inom urbanpolitik, förändring inom stadens socialgeografi, och relationer mellan dessa tre aspekter. READ MORE