Search for dissertations about: "Samuel Edgecombe"

Found 1 swedish dissertation containing the words Samuel Edgecombe.

  1. 1. Swelling and Mechanical Properties of Polymer Gels: Salt, Macroion and Network Topology Effects

    University dissertation from Physical Chemistry 1, Lund University

    Author : Samuel Edgecombe; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; volume decrease upon uniaxial extension; interpenetrating networks; loose-end effects; polydispersity effects; macroion deswelling; salt deswelling; polymer gels; polyelectrolyte gels; Physical chemistry; Fysikalisk kemi;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Ordet polymer användes första gången av Berzelius år 1830 och kommer ursprungligen från grekiskans polymeres, vilket betyder av flera delar ("poly"=flera och "meros"=del). En polymer är en lång molekyl gjord av flera upprepande enheter. Polymerer finns i naturen (t. ex. READ MORE