Search for dissertations about: "Samuel Genheden"

Found 1 swedish dissertation containing the words Samuel Genheden.

  1. 1. On the estimation of ligand binding affinities

    University dissertation from Department of Chemistry, Lund University

    Author : Samuel Genheden; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; binding affinities protein-ligand complexes; host-guest complexes; MM GBSA; MM PBSA; LIE; PDLD s-LRA; alchemical methods; sampling; solvation; drug design;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish De allra flesta människor har vid något tillfälle tagit ett läkemedel. Till exempel vaccineras nu för tiden alla svenska barn mot bland annat stelkramp. Vad nog de allra flesta däremot inte har gjort är att fundera på vad ett läkemedel är. READ MORE