Search for dissertations about: "Scandinavian languages and literature"

Showing result 1 - 5 of 46 swedish dissertations containing the words Scandinavian languages and literature.

 1. 1. Den östnordiske ballade - oral teori og tekstanalyse. : Studier i Danmarks gamle Folkeviser

  Author : Sigurd Kvärndrup; Växjö universitet; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Literature; Litteraturvetenskap; Aesthetics; Estetik; Scandinavian languages; Nordiska språk; Litteraturvetenskap; Comparative literature;

  Abstract : Disputatsen introducerer den internationale balladeforskning siden 1900, idet balladen beskrives som en internationalt udbredt kunstform med mange ganrer. Den indförer en skelnen mellem to af disse, östnordiske viser og vestnordiske kvad; sidstnävnte har et forläg i historiske begivenheder, myter eller litteräre fortällinger, mens viser generelt er fiktion med skabelonagtige handlinger. READ MORE

 2. 2. Blindness and the Context of Language Acquisition

  Author : Åsa Brumark; Stockholms universitet; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; språkinlärning; Scandinavian languages; Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk; Languages and linguistics; Språkvetenskap;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Korean-Swedish code-switching : Theoretical models and linguistic reality : teoretiska modeller och den språkliga verkligheten

  Author : Hyeon-Sook Park; Uppsala universitet; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Code-switching; borrowing; Korean; Swedish; the two-constraint model; the matrix language-frame model; universal constraints; empirical evaluation; extralinguistic factors; Nordiska språk - allmänt; Scandinavian languages; Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Abstract : This study deals with Korean-Swedish code-switching, i.e. the alternate use of Korean and Swedish in one and the same utterance. READ MORE

 4. 4. Language as social action : Grammar, prosody, and interaction in Swedish conversation : grammatik, prosodi och interaktion i svenska samtal

  Author : Anna Lindström; Uppsala universitet; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Conversation analysis; grammar; prosody; interaction; preference organization; affiliation; disaffiliation; or-inquiry; deferred actions; response tokens; Swedish conversation; Nordiska språk - allmänt; Scandinavian languages; Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Abstract : This study contributes to a larger research programme that links grammar and prosody on the one hand with talk-in-interaction on the other. An underlying assumption of this study is that language is key to the organization of social action. READ MORE

 5. 5. Blindness and Child-Adjusted Communication

  Author : Karin Junefelt; Stockholms universitet; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; blindness; child-adjusted communication; barnspråk; blindhet; Scandinavian languages; Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Abstract : .... READ MORE