Search for dissertations about: "School"

Showing result 1 - 5 of 2713 swedish dissertations containing the word School.

 1. 1. What Role of God and National Curriculum in School life? A Comparative Study of Schools with a Muslim Profile in England and Sweden

  Author : Åsa Brattlund; Holger Daun; Geoffrey Walford; []
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Islamic school; Muslim; Muslim school; Primary school; comparative study; International Education; independent school; school leader; intercultural; confessional school; faith school; religious education; confessional; school head; islamiska skolor; muslim; muslimska skolor; grundskolor; jämförande studie; internationell pedagogik; interkulturell; konfessionella skolor; religiösa skolor; skolledare; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education International education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Internationell pedagogik; internationell pedagogik; International Education;

  Abstract : The purpose of this study is to gain a better understanding of principles and ethics that dominate four schools with a Muslim profile, two in Sweden and two in England.The specific objectives of the study are:  to examine educational policies with regard to primary schools with a confessional orientation in Sweden and England; to compare two primary schools with a Muslim profile in Sweden with two such schools in England; and in these four schools to describe and examine the manner in which school heads, teachers and other staff deal with the encounters between the values found in the national curriculum of Sweden and England respectively and the principles and ethics embodied in their private philosophy of life; to describe and examine the views of school heads, teachers and other staff on school leadership and any educational, ideological or personal role model they emulate; to describe and examinethe expectations and views of parents with regard to the school with a Muslim profile; and describe the views of the pupils regarding their schools and the norms and values in school and; finally, to examine the attitudes of some local authority politicians in Sweden to MP schools. READ MORE

 2. 2. School Choice, School Performance and School Segregation Institutions and Design

  University dissertation from Stockholm : Department of Economics, Stockholm University

  Author : Dany Kessel; Jonas Vlachos; Roine Vestman; Hessel Oosterbeek; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School choice; school segregation; school performance; priority structures; information; gender; competition; experiment; house prices; housing wealth; consumption; house price elasticity; marginal propensity to consume; Economics; nationalekonomi;

  Abstract : This thesis consists of four self-contained chapters. The first chapter, Are Parents Uninformed? – The Impact of School Performance Information on School Choice Behavior and Student Assignment, is co-authored by Elsisabet Olme. We investigate the effects of school performance information on school choice behavior and student assignment. READ MORE

 3. 3. School health nursing perceiving, recording and improving schoolchildren's health

  University dissertation from Göteborg : Nordic School of Public Health (NHV)

  Author : Eva K. Clausson; Lennart Köhler; [2008]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; School chldren s health; school health service; school nurse; school health record; ethic; family; intervention; SDQ; Bronfenbrenner; Skolbarns hälsa; skolhälsovård; skolsköterska; skolhälsovårdsjournal; etik; familj; intervention; SDQ; Bronfenbrenner; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad;

  Abstract : Aim: The overall aim of this thesis is to explore School health nursing through school nurses’ descriptions of school children’s health and to analyse factors influencing the recording of schoolchildren’s health in the School Health Record (SHR). An additional aim is to evaluate family nursing interventions as a tool for the school nurses in the School Health Service (SHS). READ MORE

 4. 4. School journeys ideas and practices of new education in Portugal (1890-1960)

  University dissertation from Umeå : Umeå University

  Author : Inês Félix; Anna Larsson; Björn Norlin; Daniel Tröhler; [2020]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school journeys; educational modernity; ‘Reason’ of schooling; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education;

  Abstract : In this dissertation I examine school journeys in secondary education in Portugal between 1890 and 1960, focusing on State regulation, educational ideas and school practice. By bringing together the various parts of a broader discourse on a way of thinking and making schooling, I look at how this active method was regulated, argued and reportedly undertaken with a twofold aim: to expand the knowledge on the history of school journeys, and to contribute to the research on the ideas and practices of educational modernity. READ MORE

 5. 5. Parental involvement in school What promotes and what hinders parental involvement in an urban school

  University dissertation from Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Author : Laid Bouakaz; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; minority parents; multi-ethnic school; multicultural; parental involvement; urban school;

  Abstract : Avhandlingens övergripande syfte är att förvärva kunskap om vad som främjar respektive vad som hindrar föräldrasamverkan i en grundskola med elever i skolåren 6-9 belägen i ett invandrartät område, samt nå en bättre förståelse av hur föräldrar med arabisk bakgrund och lärare ser på föräldrasamverkan i skolan. Ett ytterligare och besläktat syfte är att bättre förstå hur dessa föräldrar kan stödjas på ett sätt som möjliggör för dem att öka sin upplevelse av medverkan i den skola som deras barn går i. READ MORE