Search for dissertations about: "Schwann"

Showing result 1 - 5 of 54 swedish dissertations containing the word Schwann.

 1. 1. Regulation of Injury Induced Schwann Cell Proliferation Schwann Cell Proliferation

  University dissertation from Department of Animal Physiology, Lund University

  Author : Åsa Fex Svenningsen; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; estrogen; signal transduction; insulin like growth-factors; Schwann cell; peripheral; nerve regeneration; Djurfysiologi; Animal physiology; progesterone;

  Abstract : The purpose of this study was to investigate injury induced proliferation of Schwann cells with emphasis of the effects of the insulin-like growth factors (IGF-I and IGF-II) and the sex hormones progesterone and estrogen. Proliferation, measured as [3H] thymidine incorporation, was studied in cultured segments of the rat sciatic nerve or through the use of the thymidine analogue bromo- deoxy-uridine (BrdU) in combination with immunocytochemistry. READ MORE

 2. 2. Neuron-glial Interaction in the Developing Peripheral Nervous System

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Mikael Corell; Uppsala universitet.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Schwann cell; nonmyelinating Schwann cell; myelinating Schwann cell; development; proliferation; differentiation; myelin; neural stem cell; central nervous system; peripheral nervous system; enteric nervous system; N-cadherin; GABA; GAD; GABA B receptor; baclofen; CGP55485; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology Neuroscience; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi Neurovetenskap; Neuroscience; Neurovetenskap;

  Abstract : The nervous system, including the brain, is the most sophisticated organ in the mammalian body. In such a complex network, neuron-glial interaction is essential and controls most developmental processes, such as stem cell fate determination, migration, differentiation, synapse formation, ensheathment and myelination. READ MORE

 3. 3. Schwann cells and mesenchymal stem cells as promoter of peripheral nerve regeneration

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Maria Cristina Mantovani; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; peripheral nerve regeneration; Schwann cell; adult stem cell; myelin; senescence;

  Abstract : The transplantation of primary Schwann cells (SC) has been shown to improve nerve regeneration. However, to monitor the survival of transplanted cells within the host, a stable labelling method is required. READ MORE

 4. 4. Tendon autografts for bridging nerve defects

  University dissertation from Jerker Brandt Department of Experimental ResearchMalmö University HospitalSE 205 02 MalmöSweden

  Author : Jerker Brandt; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; traumatology; Surgery; orthopaedics; cell culture; graft; rat; collagen; tendon; Schwann cells; axons; Peripheral nerve regeneration; axonal outgrowth; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bakgrund En skada i en extremitet, som innebär att en perifer nervstam blir avskuren, medför ofta ett betydande handikapp med förlust av muskelkraft och känsel för patienten och därtill stora samhällskostnader, eftersom sådana skador i stor omfattning drabbar den arbetsföra delen av befolkningen. Det bästa behandlingsalternativet vid en sådan skada är att direkt sy ihop de avskurna nervändarna. READ MORE

 5. 5. Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) and Peripheral Nerve Regeneration

  University dissertation from Department of Animal Physiology, Lund University

  Author : Mariann Sondell; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Schwann cell; SCG; rat; peripheral nerve regeneration; neuropilin-1; nerve repair; mouse; growth factor; flk-1; axonal outgrowth; DRG; VEGF; Animal physiology; Djurfysiologi;

  Abstract : This thesis concerns vascular endothelial growth factor (VEGF) and its possible role as a neurotrophic factor. I have investigated the effect of VEGF on neurons in culture but also in vivo, following a crush lesion of the sciatic nerve, and following nerve repair. READ MORE