Search for dissertations about: "Sebastian Björklund"

Found 1 swedish dissertation containing the words Sebastian Björklund.

  1. 1. Skin hydration - How water and osmolytes influence biophysical properties of stratum corneum

    University dissertation from Department of Chemistry, Lund University

    Author : Sebastian Björklund; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Stratum corneum; diffusive transport; permeability; flow-through cell; Franz cell; transdermal drug delivery; water activity; vapor pressure; osmotic gradient; relative humidity; ceramide; free fatty acid; cholesterol; keratin filaments; natural moisturizing factor NMF ; urea; glycerol; molecular mobility; 13C natural-abundance solid-state NMR; polarization transfer; isothermal calorimetry; impedance spectroscopy; X-ray diffraction;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Hudens fuktighet kan påverkas av många faktorer så som torr luft, ett varmt bad, användning av diskhandskar eller plåster, osv. Men hur påverkas hudbarriären av förändringarna av de yttre förhållandena? Frågan är särskilt relevant i situationer då läkemedel läggs på huden eftersom detta, i de flesta fall, för med sig en förändring av de yttre villkoren som kan påverka barriärens egenskaper. READ MORE