Advanced search

Showing result 1 - 5 of 40 swedish dissertations matching the above criteria.

 1. 1. Late Ordovician-Early Silurian facies development and stratigraphy of Jämtland, central Sweden

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Peter Dahlqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; biostratigraphy; Sedimentology; Stratigrafi; Stratigraphy; Paleontologi; Palaeontology; Jämtland; provenance; brachiopods; conodonts; Hirnantian; Silurian; Ordovician; glaciation; eustasy; Sedimentologi; sedimentology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna doktorsavhandling behandlar de 450-440 miljoner år gamla marina sediment som idag påträffas i form av deformerade och uppveckade sedimentära bergarter vid randen av den svenska fjällkedjan i Jämtland. Målet med studien har varit att kartlägga och tolka hur, och i vilken utsträckning, lokala och globala händelser påverkat de depositionsmiljöer som sedimenten avlagrats i. READ MORE

 2. 2. Quaternary paleoceanography of the Arctic Ocean A study of sediment stratigraphy and physical properties

  University dissertation from Stockholm : Department of Geology and Geochemistry, Stockholm University

  Author : Emma Sellén; Stockholms universitet.; [2009]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Arctic Ocean; sedimentology; Quaternary; stratigraphy; physical properties; NATURAL SCIENCES Earth sciences; NATURVETENSKAP Geovetenskap; NATURAL SCIENCES Earth sciences Exogenous earth sciences Quaternary geology; NATURVETENSKAP Geovetenskap Exogen geovetenskap Kvartärgeologi; NATURAL SCIENCES Earth sciences Exogenous earth sciences Sedimentology; NATURVETENSKAP Geovetenskap Exogen geovetenskap Sedimentologi; Marine Geoscience; marin geovetenskap;

  Abstract : A Quaternary perspective on the paleoceanographic evolution of the central Arctic Ocean has been obtained in this PhD thesis by studying sediment cores from all of the Arctic’s major submarine ridges and plateaus. The included cores were mainly recovered during the Healy-Oden Trans-Arctic expedition in 2005 and the Lomonosov Ridge off Greenland expedition in 2007. READ MORE

 3. 3. Marginal behaviour of the last Scandinavian Ice Sheet during its final termination and deglaciation over Northeastern Germany

  University dissertation from Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University

  Author : Joachim Albrecht; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysisk geografi; geomorfologi; climatology; cartography; pedology; geomorphology; Physical geography; Marginal dome; Deglaciation; Clast lithology; Clast fabric; Germany; Pomeranian; Weichselian; Lithostratigraphy; marklära; kartografi; klimatologi; Sedimentology; Sedimentologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Svensk populärvetenskaplig sammanfattning Kvartärtidens avlagringar döljer mycket och detaljerad information om palaeoklimatet och de lämpar sig därför väl för att modellera palaeoklimatets förändringar. Inlandsisar är av avgörande betydelse för klimatet under kvartärtiden. READ MORE

 4. 4. Glacial geology and palaeo-ice dynamics of two ice-sheet margins, Taymyr Peninsula, Siberia and Jameson Land, East Greenland

  University dissertation from Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University

  Author : Helena Alexanderson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ice dynamics; Pleistocene; Arctic Siberia; East Greenland; Sedimentology; Physical geography; Sedimentologi; pedology; geomorphology; klimatologi; kartografi; marklära; geomorfologi; cartography; Fysisk geografi; ice-marginal processes; glacial history; climatology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Arktis utgör en viktig del i Jordens miljö och vad som händer där har stor påverkan på det globala klimatet, samtidigt som området är mycket känsligt för förändringar. Under kvartärtiden har stora isar flera gånger täckt Skandinavien, Ryssland, Sibirien och Nordamerika och täcker än idag stora delar av Grönland. READ MORE

 5. 5. The lower and middle Cambrian of Sweden: trilobites, biostratigraphy and intercontinental correlation

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Niklas Axheimer; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sedimentologi; Paleontologi; Palaeontology; fysisk geografi; Geologi; physical geography; Geology; Sweden; correlation; trilobites; biostratigraphy; Cambrian; Sedimentology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kambrium är ett tidsavsnitt av jordens historia som spänner från ca 542 till 488 miljoner år sedan. Under denna tid utvecklades livet, främst djur, i en rasande takt genom något som brukar kallas den kambriska explosionen, en ekologisk förändring utan dess like. READ MORE