Search for dissertations about: "Silurian"

Showing result 1 - 5 of 32 swedish dissertations containing the word Silurian.

 1. 1. Silurian vertebrates of Gotland (Sweden) and the Baltic Basin

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Oskar Bremer; Uppsala universitet.; [2017]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; early vertebrates; vertebrate microremains; scale taxonomy; early vertebrate distribution; environmental preferences; Silurian; Baltic Basin; Gotland; Sweden; Biology with specialization in Evolutionary Organismal Biology; Biologi med inriktning mot evolutionär organismbiologi;

  Abstract : During the Silurian, the Swedish island Gotland was positioned close to the equator and covered by a shallow sea called the Baltic Basin. The sedimentary rocks (predominantly carbonates) comprising most of the island today were initially formed in this warm sea, and the relatively complete succession of rocks often contains fossil fragments and scales from early vertebrates, including heterostracans, anaspids, thelodonts, osteostracans, acanthodians, and a stem-osteichthyan. READ MORE

 2. 2. Diversity and Life Habits of Silurian Strophomenide Brachiopods of Gotland

  University dissertation from Uppsala : Institutionen för geovetenskaper

  Author : Ole Andreas Hoel; Uppsala universitet.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Earth sciences; Gotland; Silurian; brachiopod; functional morphology; ecology; Llandovery; Wenlock; Ludlow; Strophomenoidea; Geovetenskap; NATURAL SCIENCES Earth sciences; NATURVETENSKAP Geovetenskap;

  Abstract : The Superfamily Strophomenoidea is a very diverse group of brachiopods in the Early Palaeozoic. In the Silurian succession on Gotland, they are among the most easily identifiable, and commonly found fossils. READ MORE

 3. 3. Late Ordovician-Early Silurian facies development and stratigraphy of Jämtland, central Sweden

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Peter Dahlqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; biostratigraphy; Sedimentology; Stratigrafi; Stratigraphy; Paleontologi; Palaeontology; Jämtland; provenance; brachiopods; conodonts; Hirnantian; Silurian; Ordovician; glaciation; eustasy; Sedimentologi; sedimentology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna doktorsavhandling behandlar de 450-440 miljoner år gamla marina sediment som idag påträffas i form av deformerade och uppveckade sedimentära bergarter vid randen av den svenska fjällkedjan i Jämtland. Målet med studien har varit att kartlägga och tolka hur, och i vilken utsträckning, lokala och globala händelser påverkat de depositionsmiljöer som sedimenten avlagrats i. READ MORE

 4. 4. Silurian Carbonate Platforms of Gotland, Sweden - Archives of Local, Regional and Global Environmental Changes

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Mårten Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sedimentologi; Sedimentology; fysisk geografi; Geologi; physical geography; Geology; Gotland; Silurian; Facies; Carbonate platforms; Sequence stratigraphy; Stable isotopes; Palaeoclimate;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna doktorsavhandling syftar till att identifiera och tolka förändringar i den marina miljön, avspeglade i Gotlands siluriska berggrund. Silurperioden (ca 444-416 miljoner år sedan) har traditionellt beskrivits som ett tidsintervall med ett varmt växthusklimat och hög global havsnivå med små miljömässiga förändringar i den marina miljön. READ MORE

 5. 5. Early Palaeozoic jawed polychaetes with focus on polychaetaspids and ramphoprionids from the Silurian of Gotland, Sweden

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Mats Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; fysisk geografi; Geologi; physical geography; Geology; chemistry; palaeobiogeography; palaeoecology; taxonomy; apparatus reconstructions; Silurian; Recent; Ordovician; early Palaeozoic; scolecodonts; Annelida; polychaeta;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Käkförsedda havsborstmaskar (polychaeter) var artrika och vanliga i de tidigpaleozoiska haven. Maskarnas käkar, benämda scolecodonter i den vetenskapliga litteraturen, är mycket vanliga mikrofossil i sedimentära bergarter, främst kalkstenar av denna ålder. READ MORE