Search for dissertations about: "Skåne."

Showing result 1 - 5 of 187 swedish dissertations containing the word Skåne..

 1. 1. On the scope and assessment of pesticides in groundwater in Skåne, Sweden

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Maria Åkesson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; groundwater; pesticides; Sweden; Skåne; environmental tracers;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Grundvatten, det vatten som förekommer i hålrum i underjorden, är en av våra allra viktigaste naturresurser. Grundvattnet utgör den absolut största andelen för oss tillgängligt färskvatten och används för att producera mat och som processvatten inom olika industrier. READ MORE

 2. 2. Thermal history of the Phanerozoic sedimentary succession of Skåne, southern Sweden, and implications for applied geology

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Ingela Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; mineralogy; geochemistry; Petrologi; mineralogi; geokemi; Petrology; organic matter reflectance; organic geochemistry; illite crystallinity; clay mineralogy; thermal history; Phanerozoicum; Skåne; Sweden;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Sedimentära bergarter såsom t.ex. sandstenar och lerskiffrar, bildas genom att lösa sediment (t.ex. READ MORE

 3. 3. Trilobites from the Middle and Upper Ordovician Andersön Shale Formation in Jämtland and the equivalent Killeröd Formation in Skåne, Sweden

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Kristina Månsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; fysisk geografi; Geologi; physical geography; Geology; Sweden; Jämtland; Skåne; Upper Ordovician; Middle Ordovician; Killeröd Formation; Andersön Shale Formation; ontogeny; biostratigraphy; Trilobita; taxonomy; trilobite associations; Systematic zoology; zoogeography; Zoologisk systematik; djurgeografi; Development biology; growth animal ; embryology; Utvecklingsbiologi; ontogeni; embryologi;

  Abstract : Trilobites from the Middle and Upper Ordovician Andersön Shale Formation in Jämtland, central Sweden, and the Middle Ordovician Killeröd Formation in Skåne (Scania), southern Sweden, are revised and discussed. These formations have several genera and a few species in common, e.g. READ MORE

 4. 4. Environmental and climatic aspects of the early to mid Holocene calcareous tufa and land mollusc fauna in southern Sweden

  University dissertation from Department of Quaternary Geology, Lund University

  Author : Björn Gedda; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; southern Sweden; environment; climate; Early Holocene; Calcareous tufa; mollusc; Skåne.; Geology; physical geography; Geologi; fysisk geografi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling är ett resultat av ett doktorandprojekt vid Kvartärgeologiska avdelningen, Lunds Universitet. Syftet med avhandlingen har varit att utröna huruvida bildningen av kalktuff i Sverige har varit beroende av klimatet samt under vilka tider och i vilken närmiljö tuffen bildats. READ MORE

 5. 5. Middle and Upper Ordovician graptolites, trilobites, and biostratigraphy of Scania and Jämtland, Sweden

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Christian Pålsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; physical geography; Geology; Sweden; Jämtland; Scania Skåne ; Upper Ordovician; Middle Ordovician; palaeoecology; biostratigraphy; lithostratigraphy; Graptolites; trilobites; Geologi; fysisk geografi; Palaeontology; Paleontologi;

  Abstract : Graptolites and some trilobites from Middle–Upper Ordovician siliciclastic and calcareous rocks in Scania (Skåne), southern Sweden, and Jämtland, central Sweden, are described and discussed. Their stratigraphic distribution is discussed on the basis of new and old collections from outcrops and drill cores. READ MORE