Search for dissertations about: "Skada barn"

Showing result 1 - 5 of 34 swedish dissertations containing the words Skada barn.

 1. 1. Hand Injury from Powered Wood Splitters

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Aron Lindqvist; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Wood splitter; Wedge splitter; Screw splitter; Consumer product related injury; Agricultural injury; Occupational injury; Hand injury; Child injury; Injury prevention; Vedklyv; Kilklyv; Hydraulklyv; Skruvklyv; Arbetsskada; Handskada; Skada barn; Skadeprevention; MEDICINE Surgery Surgical research Plastic surgery; MEDICIN Kirurgi Kirurgisk forskning Plastikkirurgi; MEDICINE Surgery Surgical research Hand surgery; MEDICIN Kirurgi Kirurgisk forskning Handkirurgi; MEDICINE Surgery Surgical research Orthopaedics; MEDICIN Kirurgi Kirurgisk forskning Ortopedi; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Occupational medicine; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Yrkesmedicin; Plastic Surgery; Plastikkirurgi;

  Abstract : The purpose of this study on hand injury from powered wood splitters was to describe injury epidemiology and anatomy, to rate injury severity, to evaluate the outcome after injury and to describe factors of possible importance for the occurrence of injury.By searching a computerized patient registry, 131 patients injured by wood splitters from 1995 to 2001 were identified. READ MORE

 2. 2. Good Parents, Better Babies An Argument about Reproductive Technologies, Enhancement and Ethics

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Erik Malmqvist; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Aristotelian practical philosophy; bioethics; hermeneutical ethics; human enhancement; instrumentalisation; moral intuitions; non-consequentialism; parenting; philosophy of medicine; practical wisdom; reproductive technologies; Aristotelisk praktisk filosofi; bioetik; förbättringar; föräldraskap; hermeneutisk etik; icke-konsekventialism; instrumentalisering; medicinens filosofi; moraliska intuitioner; praktisk vishet; provrörsbefruktning; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Ethics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Etik;

  Abstract : This study is a contribution to the bioethical debate about new and possibly emerging reproductive technologies. Its point of departure is the intuition, which many people seem to share, that using such technologies to select non-disease traits – like sex and emotional stability - in yet unborn children is morally problematic, at least more so than using the technologies to avoid giving birth to children with severe genetic diseases, or attempting to shape the non-disease traits of already existing children by environmental means, like education. READ MORE

 3. 3. Measurements of Function in Children with Cerebral Palsy

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Eva Nordmark; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; kinesitherapy; Physical medicine; epidemiology; function; Cerebral palsy; measurement; children; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Cerebral pares (CP) drabbar drygt 2 barn per 1000 födda och är den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn och ungdomar. På latin betyder CP "förlamning från hjärnan" och är ett samlingsnamn för ett följdtillstånd efter en skada i den omogna hjärnan under dess utveckling från fosterstadiet t o m 2-års ålder. READ MORE

 4. 4. Tissue transglutaminase autoantibodies in childhood celiac disease

  University dissertation from Paediatric Endocrinology Research Group

  Author : Daniel Agardh; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunologi; serologi; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ; Immunology; serology; transplantation; villous atrophy; T cells; serological marker; screening; intestinal mucosa; children; celiac disease; CD25; CD8; CD4; autoantibodies; B cells; gluten-free diet; autoimmunity;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bakgrund - Glutenintolerans (celiaki) är en vanlig kronisk tunntarmssjukdom som drabbar 1% av befolkningen och beror på att man inte tål ämnet gluten som förekommer i vete, korn och råg. Celiaki är delvis ärftligt och förekommer i alla åldrar, men upptäcks framför allt hos barn. READ MORE

 5. 5. Hip and Spine in Cerebral Palsy

  University dissertation from Department of Orthopaedics, Lund University

  Author : Måns Persson-Bunke; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cerebral palsy; windswept hip deformity; scoliosis; children; posture;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Cerebral Pares (CP) är en övergripande benämning på ett rörelsehinder som orsakas av en skada som inträffat i en omogen hjärna. Graden av rörelsehinder varierar. Det föds cirka 200 barn årligen i Sverige med CP. READ MORE