Search for dissertations about: "Small-x Physics"

Found 5 swedish dissertations containing the words Small-x Physics.

 1. 1. Forward Jet Production in ep-collisions at HERA

  University dissertation from Theoretical High Energy Physics

  Author : Albert Knutsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Forward Jets; Parton dynamics; Jets; Small-x; Low-x; Elementary particle physics; QCD; quantum field theory; Elementarpartikelfysik; kvantfältteori; Fysicumarkivet A:2007:Knutsson;

  Abstract : The production of forward jets has been measured in deep inelastic $ep$ collisions at HERA. The results are presented in terms of single differential cross sections as a function of the Bjorken scaling variable ($x_{Bj}$) and as triple differential cross sections $d^3 sigma / dx_{Bj}dQ^2dp_{t,jet}^2$, where $Q^2$ is the four momentum transfer squared and $p_{t,jet}^2$ is the squared transverse momentum of the forward jet. READ MORE

 2. 2. Jet Production and Parton Dynamics in Deep Inelastic Scattering

  University dissertation from Mattias Davidsson, Vårfrugatan 8A G2:2, 223 50 Lund, Sweden

  Author : Mattias Davidsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; quantum field theory; Elementary particle physics; DIS; ep scattering; HERA; H1; jets; small-x; Parton Dynamics; Elementarpartikelfysik; kvantfältteori; Fysicumarkivet A:2001:Davidsson;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish All materia i vår värld består av protoner, neutroner och elektroner. För att förstå hur materian byggs upp av dessa partiklar behöver vi även förstå hur nukleonerna (protonerna och neutronerna) samt elektronerna (som vi i dagsläget anser vara grundläggande, "elementära") är uppbyggda, samt hur dess beståndsdelar (i fallet med nukleonerna) växelverkar med varandra. READ MORE

 3. 3. A Study of Parton Dynamics from Deep Inelastic Scattering Events Containing a Jet in the Forward Direction

  University dissertation from Mattias Davidsson, Vårfrugatan 8A G2:2, 223 50 Lund, Sweden

  Author : Martin Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; quantum field theory; Elementary particle physics; DIS; ep scattering; H1; jets; forward jet; small-x; parton dynamics; Elementarpartikelfysik; kvantfältteori; Fysicumarkivet A:2002:Karlsson;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Protonen, neutronen och elektronen utgör de grundläggande byggstenarna för materian i vårt universum. Emedan elektronen, som tillhör den grupp av partiklar som kallas leptoner, är "odelbar", är protonen och neutronen, som tillhör gruppen hadroner, i sin tur uppbyggda av mindre partiklar, kvarkar och gluoner (partoner). READ MORE

 4. 4. Nonlinear Evolution in High Energy QCD

  University dissertation from Theoretical High Energy Physics

  Author : Emil Avsar; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Elementarpartikelfysik; quantum field theory; DIS; Elementary particle physics; Saturation; QCD; Small-x Physics; kvantfältteori; High energy interactions; cosmic rays; Kosmisk strålning; högenergi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish QCD vid höga energier är fortfarande inte väl förstådd. Svårigheter uppkommer ifrån en starkt icke-linjär dynamik, samt från icke-störningsmässiga fenomen. Analytiska beräkningar är oftast möjliga enbart för enkla leksaksmodeller, eller för asymptotiska energier. READ MORE

 5. 5. Small-Animal Imaging with Liquid-Metal-Jet X-Ray Sources

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Daniel Larsson; KTH.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; X-ray; x-ray imaging; small animal; phase contrast; tomography; Physics; Fysik;

  Abstract : Small-animal x-ray imaging is an important tool for medical research. The penetration power of x-rays makes it possible to investigate the 3D structure of small animals and other thick biological samples by computed tomography (CT). READ MORE