Search for dissertations about: "Social Mobility"

Showing result 1 - 5 of 392 swedish dissertations containing the words Social Mobility.

 1. 1. Social inequity in health : Explanation from a life course and gender perspective

  Author : Masuma Novak; Christina Ahlgren; Anne Hammarström; Kate Hunt; Umeå universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; social inequity; pathways; social causation; life course; gender; intersectionality; smoking; musculoskeletal disorders; obesity; social mobility; Sweden; Public health medicine research areas; Folkhälsomedicinska forskningsområden; Epidemiology; Epidemiologi; Public health science; Folkhälsovetenskap; Gender studies; Genus; Epidemiology; epidemiologi; hälso- och sjukvårdsforskning; health services research; näringslära; Nutrition; Occupational and Environmental Medicine; arbets- och miljömedicin; Social environment; Social class; Life style; Obesity etiology; Smoking epidemiology; Musculoskeletal diseases etiology; Intersektionalitet; Socioekonomi; Hälsa vikten rökning Sverige; Sjukdomar kropp levnadsförhållanden; Klasstillhörighet genus utbildning; Social inequity; Pathways; Social causation; Life course; Gender; Intersectionality; Social mobility4; Socioeconomics; Health obesity smoking Sweden; Diseases body living conditions; Class affinity gender education;

  Abstract : Background: A boy child born in a Gothenburg suburb has a life expectancy that is nine years shorter than that of another child just 23 km away, and among girls the difference is five years. There is no necessary biological reason to this observed difference. READ MORE

 2. 2. Geographical mobility of the tertiary educated - Perspectives from education and social space

  Author : Aimee Haley; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social rörlighet genusaspekter; Högskoleutbildning; Arbetsmarknad; Regionala skillnader; Socialt rum; Education; Higher; Regional disparities; Labor market; Sverige; Högskoleutbildning; Rörlighet; Social rörlighet; Arbetsmarknad; Higher education; Mobility; Social mobility; Labour market;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Struggle for Mobility : Risk, hope and community of knowledge in Eritrean and Ethiopian migration pathways towards Sweden

  Author : Tekalign Ayalew Mengiste; Erik Olsson; Shahram Khosravi; Ninna Nyberg Sørensen; Stockholms universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; refugee journey; irregular migration; vulnerability; hope; human smuggling; knowledge; community; mobility; migration infrastructure; diaspora; socialantropologi; Social Anthropology;

  Abstract : On the basis of the ethnographic fieldwork conducted in Sweden, Italy, Sudan and Ethiopia during 2013–2015, this study examines the motivations, organizations and impact of overland migratory journeys from Ethiopia and Eritrea across the Sahara Desert and Mediterranean Sea to Sweden. The analysis involves the exploring of how migrants strive to prepare, manage and survive the multiple risks and structural barriers they encounter: the exits from Eritrea and Ethiopia, negotiations and contacts with various brokers and facilitators, organized crime and violence, restrictive border controls, passage through the Desert and high Sea and finally, ‘managing the asylum system in Sweden’. READ MORE

 4. 4. Knowledge Bases and the Geography of Innovation

  Author : Roman Martin; CIRCLE; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; economic geography; regional innovation systems; learning regions; differentiated knowledge bases; knowledge networks; social network analysis; Scania; Sweden;

  Abstract : Despite the ongoing globalisation of economic activities, innovation does not take place randomly distributed over space, but concentrates in certain locations. A central argument to explain the spatial concentration of innovation activities lies in the ability of geographical proximity to facilitate interactive learning and knowledge exchange, which in turn is seen as an important driver for regional growth and prosperity. READ MORE

 5. 5. Free to Move Along : On the Urbanisation of Cross-border Mobility Controls - A Case of Roma 'EU migrants' in Malmö, Sweden

  Author : Maria Persdotter; Listerborn Carina; Kirsten Simonsen; Ryan Powell; Per-Markku Ristilammi; Tatiana Fogelman; Malmö universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; migration; borders; urban governance; vulnerable EU citizens; eu migrants; squatting; racialisation; homelessness; eu citizenship;

  Abstract : Den här avhandlingen – som jag valt att ge den svenska titeln Fri att röra sig, förvisad att röra sig: Rörlighetskontrollens urbanisering – Fallet med romska EU-medborgare i Malmö – behandlar den lokala politik som utvecklades i Malmö under åren 2014–2016 i förhållande till närvaron av så kallade utsatta EU-medborgare, och utvecklar ett teoretiskt resonemang om hur exkluderande gränser tar plats och blir till i städer. ”Utsatta EU-medborgare” är ett begrepp som används av svenska myndigheter för att beteckna medborgare från andra EU länder som vistas i Sverige utan en fast uppehållsrätt och som befinner sig i situationer präglade av extrem fattigdom och marginalisering. READ MORE