Search for dissertations about: "Social housing finance"

Showing result 1 - 5 of 9 swedish dissertations containing the words Social housing finance.

 1. 1. Urban poverty, social exclusion and social housing finance. The case of PRODEL in Nicaragua

  University dissertation from Lund University, Housing Development & Management

  Author : Alfredo Stein; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Urban poverty; Microfinance; Social exclusion; Social housing finance; Central America; Asset accumulation; Infrastructure; Financial inclusion; Nicaragua; International donors;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avsikten med denna avhandling är att förstå de viktiga begreppsmässiga och operativa utmaningar som internationella biståndsgivare, liksom offentliga och privata institutioner, möter när man utformar och genomför alternativa former av sociala bostadsfinansiering som skall vara inkluderande för den fattiga urbana befolkningen. Avhandllingen försöker besvara tre frågor, baserat på en studie av verksamheten vid stiftelsen PRODEL i tre städer i Nicaragua: - Vilka är begränsningarna som den fattiga urbana befolkningen möter i finansieringen av det stegvisa byggandet av sin privata bostad och kollektiva tillgångar? - Hur kommer det sig att mikrofinansiering av bostäder inte alltid når de fattigaste urbana grupperna? - Hur påverkas internationella biståndsgivare och regeringar i sin politik, och lokala finansieringsinstitutioner, av motsatsförhållandet i målen att uppnå finansiell hållbarhet och ökad finansiell inkludering? För att besvara dessa frågor använder författaren ett realistiskt tillvägagångssätt liksom även en kritisk fallstudiemetodik lånad från disciplinerna statsvetenskap och historia, för att förklara trender och komplexiteter i ämnet. READ MORE

 2. 2. Public Policy, Household Finance and the Macroeconomy

  University dissertation from Stockholm : Department of Economics, Stockholm University

  Author : Jakob Almerud; Stockholms universitet.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public policy; household finance; macroeconomics; numerical models; housing finance; Economics; nationalekonomi;

  Abstract : The thesis contains four separate essays, spanning questions of the interaction between public policy, household finance and the macroeconomy. How does public policy affect macroeconomic outcomes, and the choices and welfare of households, and what are households’ optimal financial responses to changes in macroeconomic environments? Furthermore, the thesis includes a development of a method, which is helpful to answer questions like the ones stated above. READ MORE

 3. 3. Urban Housing Markets in China

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Yongzhou Hou; KTH.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; housing; urban China; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi;

  Abstract : This thesis focuses on problems of prices and risks in the housing markets of urban China. What drives the dynamics of housing prices across regions is not only of great interest for academic researchers but also of first importance for policy makers. READ MORE

 4. 4. Credit and Finance in the Macroeconomy

  University dissertation from Stockholm : Nationalekonomiska institutionen

  Author : Giovanni Favara; Stockholms universitet.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; credit; finance; macroeconomy; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi;

  Abstract : Agency Costs, Net Worth and Endogenous Business Fluctuations. This essay proposes a theory of endogenous business fluctuations. A central tenet of the theory is that investment decisions depend upon entrepreneurs' incentive to exert effort and investors' incentive to control entrepreneurs. READ MORE

 5. 5. Towards a sustainable mobility paradigm? An assessment of three policy measures

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Fredrik Johansson; KTH.; [2019]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sustainable mobility paradigm; Social Practice Theory; Mobility services; flexible parking requirements; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Abstract : Transportation and mobility are important components in the organisation and structure of people´s daily activities, but the transport sector has considerable environmental impacts, e.g. greenhouse gas emissions and land use. READ MORE