Search for dissertations about: "Socialtjänst"

Showing result 1 - 5 of 10 swedish dissertations containing the word Socialtjänst.

 1. 1. Kontroll eller handlingsfrihet? : en studie av organiseringens betydelse i socialbidragsarbetet

  University dissertation from Stockholm : Stockholm University

  Author : Ingrid Byberg; [2002]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialbidrag; Socialtjänst; administration och förvaltning; Sverige;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Det besvärliga våldet Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Veronica Ekström; Martin Börjeson; Magnus Karlsson; Maria Eriksson; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work; social services; domestic violence; need interpretations; street-level bureaucrats.; Socialtjänst; våld i nära relationer; gatubyråkrater; behovstolkningar;

  Abstract : I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. READ MORE

 3. 3. Det besvärliga våldet : Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Veronica Ekström; Martin Börjeson; Magnus Karlsson; Maria Eriksson; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work; Social services; Domestic violence; Need interpretations; Street-level bureaucrats.; Socialtjänst; Våld i nära relationer; Gatubyråkrater; Behovstolkningar;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Sharing the costs of children : studies on the development of family support in the OECD countries

  University dissertation from Stockholm : Swedish Institute for Social Research, Stockholm University

  Author : Irene Wennemo; [1994]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Familjehjälp; OECD-länder; Sjukförsäkring; Försäkringssystem; Sociala förhållanden; Socialtjänst; Samhälle; Familjepolitik;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Evidence in Practice On Knowledge Use and Learning in Social Work

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Gunilla Avby; Per- Erik Ellström; Per Nilsen; Lennart Svensson; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge; knowledge use; learning; evidence-based practice; social work practice; Kunskap; kunskapsanvändning; lärande; evidensbaserad praktik; socialt arbete;

  Abstract : Against the backdrop of the transformations in the entire framing of professional work, social work has come under close scrutiny in many countries, including Sweden. Doubts have been raised about practitioners’ existing knowledge base, and the importance of practitioners engaging in learning and the renewal and extension of professional capacities has been emphasized. READ MORE