Search for dissertations about: "Socialtjänst"

Showing result 1 - 5 of 9 swedish dissertations containing the word Socialtjänst.

 1. 1. Kontroll eller handlingsfrihet? : en studie av organiseringens betydelse i socialbidragsarbetet

  Author : Ingrid Byberg; Stockholms universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialbidrag; Socialtjänst; administration och förvaltning; Sverige; socialbidrag; Social work; Socialt arbete;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Det besvärliga våldet : Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  Author : Veronica Ekström; Martin Börjeson; Magnus Karlsson; Maria Eriksson; Linköpings universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Social work; social services; domestic violence; need interpretations; street-level bureaucrats.; Socialtjänst; våld i nära relationer; gatubyråkrater; behovstolkningar; Social services; Domestic violence; Need interpretations; Street-level bureaucrats.; Våld i nära relationer; Gatubyråkrater; Behovstolkningar;

  Abstract : I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. READ MORE

 3. 3. Sharing the costs of children : studies on the development of family support in the OECD countries

  Author : Irene Wennemo; Stockholms universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Familjehjälp; OECD-länder; Sjukförsäkring; Försäkringssystem; Sociala förhållanden; Socialtjänst; Samhälle; Familjepolitik;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Evidence in practice : On knowledge use and learning in social work

  Author : Gunilla Avby; Per- Erik Ellström; Per Nilsen; Lennart Svensson; Linköpings universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge; knowledge use; learning; evidence-based practice; social work practice; Kunskap; kunskapsanvändning; lärande; evidensbaserad praktik; socialt arbete;

  Abstract : Against the backdrop of the transformations in the entire framing of professional work, social work has come under close scrutiny in many countries, including Sweden. Doubts have been raised about practitioners’ existing knowledge base, and the importance of practitioners engaging in learning and the renewal and extension of professional capacities has been emphasized. READ MORE

 5. 5. Lean in the Public Sector : Possibilities and Limitations

  Author : Erik Drotz; Bozena Poksinska; Ingela Bäckström; Linköpings universitet; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES;

  Abstract : The demands on efficiency and quality in the public sector have increased over the past few years, which have raised the need for strategies on how the public sector can be improved (Denhardt and Denhardt, 2000). Consequently, the concept of Lean production, or just Lean, have become increasingly spread, especially in health care, but also in government agencies, police, military and social services. READ MORE