Search for dissertations about: "Socialtjänst"

Showing result 1 - 5 of 7 swedish dissertations containing the word Socialtjänst.

 1. 1. Det besvärliga våldet Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Veronica Ekström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Ersta Sköndal högskola.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work; social services; domestic violence; need interpretations; street-level bureaucrats.; Socialtjänst; våld i nära relationer; gatubyråkrater; behovstolkningar; Social services; Domestic violence; Need interpretations; Street-level bureaucrats.; Våld i nära relationer; Gatubyråkrater; Behovstolkningar;

  Abstract : I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. READ MORE

 2. 2. Sharing the costs of children : studies on the development of family support in the OECD countries

  University dissertation from Stockholm : Swedish Institute for Social Research, Stockholm University

  Author : Irene Wennemo; Stockholms universitet.; [1994]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Familjehjälp; OECD-länder; Sjukförsäkring; Försäkringssystem; Sociala förhållanden; Socialtjänst; Samhälle; Familjepolitik;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Fattiga och tiggare i Stockholms stad och län under 1700-talet : studier kring den offentliga fattigvården under frihetstiden

  University dissertation from Stockholm : LiberFörlag

  Author : Ulla Johanson; Stockholms universitet.; [1984]
  Keywords : Socialtjänst-- historia -- Sverige -- Stockholm -- 1700-talet; Tiggare-- historia -- Sverige -- Stockholm -- 1700-talet; Fattiga-- historia -- Sverige -- Stockholm -- 1700-talet;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Evidence in Practice On Knowledge Use and Learning in Social Work

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Gunilla Avby; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge; knowledge use; learning; evidence-based practice; social work practice; Kunskap; kunskapsanvändning; lärande; evidensbaserad praktik; socialt arbete;

  Abstract : Ett i allt högre grad vetenskapsbaserat samhälle har lett till att kunskapsbasen i många verksamheter ifrågasatts, däribland socialt arbete. Avhandlingen behandlar kunskapsanvändning och lärande i utredningsarbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården. READ MORE

 5. 5. Lean in the Public Sector Possibilities and Limitations

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Erik Drotz; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Abstract : The demands on efficiency and quality in the public sector have increased over the past few years, which have raised the need for strategies on how the public sector can be improved (Denhardt and Denhardt, 2000). Consequently, the concept of Lean production, or just Lean, have become increasingly spread, especially in health care, but also in government agencies, police, military and social services. READ MORE