Search for dissertations about: "Spectral Analysis of Surface Waves"

Showing result 1 - 5 of 7 swedish dissertations containing the words Spectral Analysis of Surface Waves.

 1. 1. Signal Characterization of Atrial Arrhythmias using the Surface ECG

  Author : Martin Stridh; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Signalbehandling; Signal processing; Atrial fibrillation; Atrial arrhythmias; Frequency estimation; Time-frequency analysis; QRST cancellation; ECG;

  Abstract : This doctoral thesis is comprised of five parts which deal with different signal processing problems in ECG-based characterization of atrial arrhythmias. Such characterization requires that the ventricular activity has first been cancelled in the ECG. READ MORE

 2. 2. On reflections of wood wood quality features modelled by means of multivariate image projections to latent structures in multispectral images

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Olle Hagman; Luleå tekniska universitet.; [1996]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Träteknik; Wood Technology;

  Abstract : Classifying logs and boards has an essential economic impact on the forest products industry. In a modern production chain, quality control and raw material specifications are essential to fulfill production system demands as well as end user demands. READ MORE

 3. 3. Application of the SASW-technique in geotechnical in-situ testing

  University dissertation from Mats Svensson, Geotechnology, Box 118, 221 00 LUND

  Author : Mats Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; teknisk geologi; Hydrogeologi; Spectral Analysis of Surface Waves; shear modulus; SASW; multichannel; inversion; Gmax; teknisk geografi; Environmental technology; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp; geographical and geological engineering; Hydrogeology; Civil engineering; hydraulic engineering; offshore technology; soil mechanics; Väg- och vattenbyggnadsteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Med syftet att utvärdera tillämpbarheten av den ytvågsseismiska tekniken Spectral Analysis of Surface Waves (SASW), vilken används för bestämning av skjuvmodulen (Gmax), har fyra olika tillämpningsområden studerats. De fyra områdena har varit lokaler med naturliga jordförhållanden, lokaler där enbart icke-förstörande metoder normalt är möjliga att använda, test av vägbank och användning mångkanalsteknik. READ MORE

 4. 4. Mean Wind and Turbulence Conditions in the Boundary Layer above Forests

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Johan Arnqvist; Uppsala universitet.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Wind power; Forest; Turbulence; Waves; Spectra; Wind model; Atmospheric stability; Vindkraft; Skog; Turbulens; Vågor; Spektra; Modell; Atmosfärisk stabilitet;

  Abstract : As wind turbines have grown, new installation areas become possible. Placing wind turbines in forested landscapes introduce uncertainties to the wind resource estimation. READ MORE

 5. 5. Statistical Analysis of Crests and Maxima in Gaussian Seas

  University dissertation from Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Author : Jesper Rydén; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Geophysics; physical oceanography; meteorology; Geofysik; programmering; aktuariematematik; fysisk oceanografi; meteorologi; Statistik; operationsanalys; actuarial mathematics; programming; Statistics; operations research; Mathematics; Matematik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish För en god matematisk beskrivning av oregelbundenheten hos verkliga havsvågor måste ett statistiskt synsätt tillämpas. Med tanke på t.ex. design av konstruktionselement i marin teknik är framför allt kännedom om våghöjdens variation, eller med statistisk terminologi, dess fördelning, högst väsentlig. READ MORE