Search for dissertations about: "Spectral sensitivities"

Found 5 swedish dissertations containing the words Spectral sensitivities.

 1. 1. Remote sensing phenology at European northern latitudes - From ground spectral towers to satellites

  University dissertation from Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University

  Author : Hongxiao Jin; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Remote sensing; climate sensitivity.; calibration; ground spectral tower; Plant phenology index PPI ; northern latitude;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Växters fenologi påverkar ekosystemens funktion och tjänster, och återkopplar till klimatet genom att påverka utbytet av kol, vatten och energi mellan atmosfär och ekosystem. Under de senaste decennierna har växternas fenologi studerats i allt större omfattning, men fortfarande är osäkerheten stor och enighet saknas om klimatets inverkan på fenologi och förändringar över tiden. READ MORE

 2. 2. Colorimetric and Multispectral Image Acquisition

  University dissertation from Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Author : Daniel Nyström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Color imaging; Multispectral imaging; Spectral reconstruction; Device characterization; TECHNOLOGY Information technology Image analysis; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Bildanalys;

  Abstract : The trichromatic principle of representing color has for a long time been dominating in color imaging. The reason is the trichromatic nature of human color vision, but as the characteristics of typical color imaging devices are different from those of human eyes, there is a need to go beyond the trichromatic approach. READ MORE

 3. 3. Fourier transform and Vernier spectroscopy using optical frequency combs

  University dissertation from Umeå : Umeå University

  Author : Amir Khodabakhsh; Umeå universitet.; [2017]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; optical frequency comb spectroscopy; molecular absorption; resonant cavity; Fourier transform spectroscopy; Vernier spectroscopy; fysik; Physics;

  Abstract : Optical frequency comb spectroscopy (OFCS) combines two previously exclusive features, i.e., wide optical bandwidth and high spectral resolution, enabling precise measurements of entire molecular bands and simultaneous monitoring of multiple gas species in a short measurement time. READ MORE

 4. 4. Sampling visual space: topography, colour vision and visually guided predator avoidance in fiddler crabs (Uca vomeris)

  University dissertation from Research School of Biological Sciences, The Australian National University

  Author : Jochen Smolka; [2009]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : Many animals use vision to guide their behaviour and to collect relevant information about their environment. The diversity of visual environments and of visually guided tasks has led to a large variety of specialisations of eyes and visual systems. READ MORE

 5. 5. Phosphor Thermometry on Surfaces - A Study of its Methodology and its Practical Applications

  University dissertation from Research School of Biological Sciences, The Australian National University

  Author : Christoph Knappe; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Coating Thickness; Temperature Calibration; Two-Colour Ratio; Lifetime Decay; Thermometry; Thermographic Phosphor; Laser Combustion Diagnostics; Laser-Induced Phosphorescence; Non-Linearity; ICCD; PMT; Signal Processing Algorithms; Fysicumarkivet A:2013:Knappe;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Eld och kontroll av denna samt dess användning anses vara en av människans äldsta och mest betydelsefulla teknologier som hjälpt till att bana väg för vår väsentliga framgång från stenåldern ända fram till vårt nutida samhälle. Det är därför inte konstigt att vi idag lever i en värld där mer än 90 % av vårt dagliga energibehov täcks genom förbränning av fossila och förnyelsebara bränslen. READ MORE