Search for dissertations about: "Spillovers"

Showing result 1 - 5 of 54 swedish dissertations containing the word Spillovers.

 1. 1. Does foreign ownership matter? : Multinational firms, productivity and spillovers

  University dissertation from Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Author : Patrik Karpaty; Örebro universitet.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; FDI; Multinational firms; productivity; export; spillovers; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; Economics; Nationalekonomi;

  Abstract : This thesis consists of four essays dealing with the role of foreign owned firms for the development of productivity and exports in Swedish manufacturing. The essays share a common theme, i.e. that multinational firms (MNF) possess some intangible assets that could be transferred to their affiliates. READ MORE

 2. 2. International Competition, Productivity and Regional Spillovers

  University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

  Author : Helena Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internationell ekonomi; the European Union; International commerce; regional integration; export processing zones; Productivity; spillovers;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar två områden. Dels kopplingen mellan import, konkurrens och produktivitetsutveckling i Sverige och inom EU, dels effekten av inrättandet av så kallade exportzoner i u-länder, det vill säga särskilda områden som omfattas av olika incitament för att locka utländska företag att etablera en exportorienterad verksamhet i landet. READ MORE

 3. 3. R&D, International Spillovers and Productivity Growth

  University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

  Author : Fredrik Sjöholm; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic theory; econometrics; productivity; Economics; spillovers; R D; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Abstract : The study deals with R&D, international spillovers and productivity growth. More specifically the first issue we look at is whether R&D spillovers are transferred across different industries and countries. The effect of R&D conducted within the industry, as will as in other industries and countries, on productivity growth are examined. READ MORE

 4. 4. Behavioral Spillovers across Prosocial Alternatives

  University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

  Author : Claes Ek; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Behavioral spillovers; Prosocial Behavior; Public Goods; moral licensing; charitable giving; Environmental behavior; Dictator game; Recycling;

  Abstract : This thesis contributes to the economic literature on prosocial behavior. It includes three papers, all of which relate to the issue of policy-driven spillovers across prosocial alternatives. READ MORE

 5. 5. Essays on Technology Choice and Spillovers

  University dissertation from Stockholm : Nationalekonomiska institutionen

  Author : Erika Färnstrand Damsgaard; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; R D; Intellectual Property Rights; Technology Spillovers; Exhaustible Resources; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; nationalekonomi; Economics;

  Abstract : This thesis consists of three essays on technology choice and spillovers.“Patent Scope and Technology Choice” analyzes the effect of an increase in patent scope on investments in R&D and innovation. READ MORE