Search for dissertations about: "St. Bridget of Sweden"

Found 2 swedish dissertations containing the words St. Bridget of Sweden.

 1. 1. The accusativus cum infinitivo and quod clauses in the Revelaciones of St. Bridget of Sweden

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Espen Karlsen; Uppsala universitet.; [1998]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Classical philology - general; mediaeval Latin; St. Bridget; St. Birgitta; subordination; conjunctions; accusative with infinitive; Klassiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Classical philology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Klassiska språk; latin; Latin;

  Abstract : This study is an investigation of the variation between the accusativus cum infinitive (a.c.i.) and quod clauses with verba sentiendi and declarandi in the Revelaciones, Books I-VII, of St. READ MORE

 2. 2. Mirakler och helgonkult Linköpings biskopdöme under senmedeltid

  University dissertation from Uppsala : Historiska institutionen vid Uppsala universitet

  Author : Anders Fröjmark; Uppsala universitet.; [1992]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; Historia; History; St. Bridget of Sweden; St. Catherine of Vadstena; St. Nicholas Hermansson; Linköping diocese; Miracle collections; Late Middle Ages; Senmedeltiden; Heliga Birgitta; Linköpings biskopsdöme; Mirakel; Katarina Ulfsdotter; Biskop Nils Hermansson; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Abstract : Den 29 juni 1374 anlände ett skepp till Söderköpings hamn. Ombord fanns kvarlevorna efter den heliga Birgitta, vilka nu av dottern Katarina efter moderns önskemål skulle föras till Vadstena. När resföljet anlände till Sverige strömmade människor till från alla håll. De var redan klara över att i kistan låg relikema efter ett helgon. READ MORE