Search for dissertations about: "St. Nicholas Hermansson"

Found 1 swedish dissertation containing the words St. Nicholas Hermansson.

  1. 1. Mirakler och helgonkult Linköpings biskopdöme under senmedeltid

    University dissertation from Uppsala : Historiska institutionen vid Uppsala universitet

    Author : Anders Fröjmark; Uppsala universitet.; [1992]
    Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; Historia; History; St. Bridget of Sweden; St. Catherine of Vadstena; St. Nicholas Hermansson; Linköping diocese; Miracle collections; Late Middle Ages; Senmedeltiden; Heliga Birgitta; Linköpings biskopsdöme; Mirakel; Katarina Ulfsdotter; Biskop Nils Hermansson; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

    Abstract : Den 29 juni 1374 anlände ett skepp till Söderköpings hamn. Ombord fanns kvarlevorna efter den heliga Birgitta, vilka nu av dottern Katarina efter moderns önskemål skulle föras till Vadstena. När resföljet anlände till Sverige strömmade människor till från alla håll. De var redan klara över att i kistan låg relikema efter ett helgon. READ MORE