Search for dissertations about: "Statistics"

Showing result 1 - 5 of 1753 swedish dissertations containing the word Statistics.

 1. 1. Road profile statistics relevant for vehicle fatigue

  University dissertation from Mathematical Statistics, Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Author : Klas Bogsjö; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; operations research; Statistics; Matematik; Mathematics; model evaluation; vehicle fatigue; stochastic processes; road roughness; Road profiles; programming; actuarial mathematics; Statistik; operationsanalys; programmering; aktuariematematik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ojämnheter i vägen orsakar påkänningar i åkande fordon. För fordonstillverkare är det intressant att veta egenskaperna hos dessa vägojämnheter. READ MORE

 2. 2. Statistics in Perimetri

  University dissertation from Mathematical Statistics, Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Author : Jonny Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1991]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Approximation of Infinitely Divisible Random Variables with Application to the Simulation of Stochastic Processes

  University dissertation from Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Author : Magnus Wiktorsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; operations research; Statistics; aktuariematematik; Stochastic differential equation; Infinitely divisible distribution; Type G distribution; Lévy process; Stochastic integral; Mathematical Statistics; Matematik; Mathematics; programming; actuarial mathematics; Statistik; operationsanalys; programmering;

  Abstract : This thesis consists of four papers A, B, C and D. Paper A and B treats the simulation of stochastic differential equations (SDEs). The research presented therein was triggered by the fact that there were not any efficient implementations of the higher order methods for simulating SDEs. READ MORE

 4. 4. Applications of Rice's formula in oceanographic and environmental problems

  University dissertation from KFS AB

  Author : Sofia Åberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; operations research; programming; actuarial mathematics; Statistik; operationsanalys; Statistics; Encountering waves; Gaussian random fields; Palm distributions; Rice s formula; wave statistics; level crossings; programmering; aktuariematematik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den här avhandlingen består av fem papper (A-E) som samtliga är tillämpningar av Rice's formel. Tillämpningsområdena är inom oceanografi och miljö. De tre första papperna behandlar egenskaper hos mötande havsvågor, det vill säga vågor som ett fartyg möter när det seglar på havet. READ MORE

 5. 5. Spatial Statistics and Ancestral Recombination Graphs with Applications in Gene Mapping and Geostatistics

  University dissertation from Mathematical Statistics, Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Author : Linda Werner Hartman; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Genetik; Genetics; cytogenetics; cytogenetik; genetic association analysis; ancestral recombination graph Generalized linear mixed models; kriging; bilinear interpolation; Gaussian Markov random fields; Statistics;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Statistik handlar om att beskriva slumpmässiga händelser. Genom att bygga matematiska modeller för hur slumpen beter sig kan man beräkna hur troliga olika händelser är. READ MORE