Search for dissertations about: "Statistisk semantik"

Found 2 swedish dissertations containing the words Statistisk semantik.

 1. 1. Conceptualizing and Measuring Well-Being Using Statistical Semantics and Numerical Rating Scales

  Author : Oscar Kjell; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-03-26]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Well-being; Latent semantic analysis; Statistical semantics; Satisfaction with life; Harmony in life; Välbefinnande; Harmoni i livet; Tillfredsställelse med livet; Statistisk semantik; Latent semantisk analys;

  Abstract : Hur man beskriver och eftersträvar välbefinnande är viktigt, eftersom det påverkar både forskning och samhället i stort. Denna avhandling handlar om hur välbefinnande definieras och mäts, vilket både innefattar en kritisk diskussion kring befintliga teorier om välbefinnande samt en utveckling av empiriska metoder och statistiska verktyg för att öka vår förståelse gällande hur personer uppfattar och eftersträvar välbefinnande. READ MORE

 2. 2. Semantic Spaces of Clinical Text Leveraging Distributional Semantics for Natural Language Processing of Electronic Health Records

  University dissertation from Stockholm, Sweden : Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

  Author : Aron Henriksson; Stockholms universitet.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; distributional semantics; random indexing; semantic space; electronic health records; clinical text; synonyms; diagnosis codes; adverse drug reactions; Computer and Systems Sciences; data- och systemvetenskap; IT for health; IT för hälsa; datorlingvistik; Computational Linguistics; datalogi; Computer Science;

  Abstract : The large amounts of clinical data generated by electronic health record systems are an underutilized resource, which, if tapped, has enormous potential to improve health care. Since the majority of this data is in the form of unstructured text, which is challenging to analyze computationally, there is a need for sophisticated clinical language processing methods. READ MORE