Search for dissertations about: "Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik"

Showing result 1 - 5 of 6 swedish dissertations containing the words Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik.

 1. 1. New threats - Old Routines bureaucratic adaptability in the security policy environment

  University dissertation from Åbo : Åbo Akademi University Press

  Author : Lars Nicander; Steve Lindberg; Tomas Ries; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik;

  Abstract : Huvudfokus för denna avhandling är området byråkratisk förändringsbenägenhet i förhållande till omvärldsutveckling på det säkerhetsrelaterade området. Den forskningsfråga som står i centrum är: Hur kan man tidsmässigt förkorta processen från upptäckten av nya hotförutsättningar till att nödvändiga skyddsåtgärder implementerats, och var finns flaskhalsarna? Syftet är att från olika infallsvinklar studera samspelet och kopplingarna mellan de statliga institutioner som har att uppmärksamma och varna för olika former av antagonistiska hot, och de strukturer som har att planera för samhällsberedskapen genom att snabbt och smidigt omsätta dessa signaler till styrande inriktningar med motsvarande resursallokeringar till utsatta sektorer. READ MORE

 2. 2. Islamist governance Hamas style : readings from the Palestinian experiment in Islamic democracy

  University dissertation from Göteborg : School of Global Studies, University of Gothenburg

  Author : Björn Brenner; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hamas; Politiska partier; Politiska förhållanden; Islam och politik; Palestinska självstyret; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik;

  Abstract : This study investigates how the Palestinian Islamists in Hamas came to govern following theirsuccess in the 2006 parliamentary elections. The study poses the overarching research question:How can Hamas's governance in the Gaza Strip between 2006 and 2012 be characterised andunderstood? Hamas has attracted particular research interest, partly due to its seeminglycontradictory nature and actions, and partly due to the fact that this was the first case of Islamistsin the Arab world to ascend to power by democratic means. READ MORE

 3. 3. Tools of Hegemony : military technology and Swedish-American security relations 1945-1962

  University dissertation from Stockholm : Santérus Academic Press

  Author : Mikael Nilsson; Hans Weinberger; Niklas Stenlås; Jussi Hanhimäki; [2007]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia med inriktning mot militärhistoria; Historia med inriktning mot militärhistoria; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Emotion matters Emotion management in Swedish Peace Support Operations

  University dissertation from Karlstad : Karlstad universitet

  Author : Louise Weibull; [2012]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Threat Construction inside Bureaucracy A Bourdieusian Study of the European Commission and the Framing of Irregular Immigration 1974-2009

  University dissertation from Stockholm University

  Author : Monica Svantesson; Jan Hallenberg; Johan Eriksson; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Threat construction; securitization; bureaucracy; European Commission; irregular immigration; Bourdieu; Framing; Field; Capital; Habitus; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik;

  Abstract : This dissertation examines how we construct security threats. Theoretically, it contributes to the literature on securitization and threat construction, which has hitherto overlooked how influential bureaucracies that – in contrast to the police and the military – have little to gain from widened threat perceptions, may still contribute to threat construction. READ MORE