Search for dissertations about: "Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik"

Showing result 1 - 5 of 8 swedish dissertations containing the words Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik.

 1. 1. Beacon of Liberty : Role Conceptions, Crises and Stability in Georgia’s Foreign Policy, 2004–2012

  Author : Niklas Nilsson; Johan Eriksson; Charles Parker; Svante Cornell; Lisbeth Aggestam; Södertörns högskola; []
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Georgia; United States; Foreign Policy; Role Theory; Crisis Management; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies; Statskunskap; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik;

  Abstract : In 2004, Mikheil Saakashvili was elected president in Georgia, committing to a foreign policy that would ostensibly make his country a leading example of reform and democratization in the post-Soviet space, and a net-contributor to Euro-Atlantic security. Throughout its time in power and until its defeat in Georgia’s 2012 parliamentary elections, the Saakashvili government remained steadfast in its commitment to establishing these international roles for Georgia, despite developments in both the country’s international and domestic contexts that could plausibly have made these roles, and the foreign policy decisions deriving from them, redundant. READ MORE

 2. 2. Threat Construction inside Bureaucracy : A Bourdieusian Study of the European Commission and the Framing of Irregular Immigration 1974-2009

  Author : Monica Svantesson; Jan Hallenberg; Magnus Ekengren; Johan Eriksson; Stockholms universitet; []
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Threat Construction; Securitization; Bureaucracy; European Commission; Irregular Immigration; Bourdieu; Framing; Field; Capital; Habitus; Political Science; statsvetenskap; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik;

  Abstract : This dissertation examines how we construct security threats. Theoretically, it contributes to the literature on securitization and threat construction, which has hitherto overlooked how influential bureaucracies that – in contrast to the police and the military – have little to gain from widened threat perceptions, may still contribute to threat construction. READ MORE

 3. 3. New threats - Old Routines : bureaucratic adaptability in the security policy environment

  Author : Lars Nicander; Steve Lindberg; Tomas Ries; Försvarshögskolan; []
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik;

  Abstract : Huvudfokus för denna avhandling är området byråkratisk förändringsbenägenhet i förhållande till omvärldsutveckling på det säkerhetsrelaterade området. Den forskningsfråga som står i centrum är: Hur kan man tidsmässigt förkorta processen från upptäckten av nya hotförutsättningar till att nödvändiga skyddsåtgärder implementerats, och var finns flaskhalsarna? Syftet är att från olika infallsvinklar studera samspelet och kopplingarna mellan de statliga institutioner som har att uppmärksamma och varna för olika former av antagonistiska hot, och de strukturer som har att planera för samhällsberedskapen genom att snabbt och smidigt omsätta dessa signaler till styrande inriktningar med motsvarande resursallokeringar till utsatta sektorer. READ MORE

 4. 4. Building a national maritime security policy

  Author : Adriana Avila-Zuñiga-Nordfjeld; Dimitrios Dalaklis; Nikitakos Nikitas; Maximo Mejia; (SWE) World Maritime University; []
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik;

  Abstract : The issue of port security raised concerns at the highest levels after the terrorist attacks on September 11, 2001 against the United States. Security threats against ports and vessels acquired a new perspective and in 2002 the International Maritime Organization (IMO) adopted amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974, introducing Chapter XI-2 - Special measures to enhance maritime security. READ MORE

 5. 5. Tools of Hegemony : Military Technology and Swedish-American Security Relations, 1945-1962

  Author : Mikael Nilsson; Hans Weinberger; Niklas Stenlås; Jussi M. Hanhimäki; KTH; []
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Säkerhetspolitik Sverige; Diplomatisk historia; Militärhistoria; Modern historia Sverige; Utrikespolitik USA; History of technology; Teknikhistoria; History; Historia med inriktning mot militärhistoria; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik;

  Abstract : This doctoral thesis analyze the process whereby Sweden gained access to American guided missiles during the late 1950s and early 1960s. It also tracks the Swedish efforts to develop guided missiles domestically. READ MORE