Search for dissertations about: "Stefan Kreida"

Found 1 swedish dissertation containing the words Stefan Kreida.

  1. 1. Regulation of Aquaporins by Proteins, Metal ions and Phosphate groups

    University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Chemistry

    Author : Stefan Kreida; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-01]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; aquaporin-2; aquaporin-0; calmodulin; LIP5; phosphorylation; calcium; zinc; protein-protein interactions; aquaporin regulation; trafficking; gating;

    Abstract : Livets minsta byggstenar är celler (från latinets cella; litet rum). Hos encelliga djur, t. ex bakterier och jäst innehåller de enskilda cellerna allt som behövs för att leva och föröka sig. Hos flercelliga organismer är cellerna specialiserade och bygger tillsammans med andra specialiserade celler upp vävnader, organ och hela organismer. READ MORE