Search for dissertations about: "Stefan Rosén"

Found 2 swedish dissertations containing the words Stefan Rosén.

 1. 1. Fungal Lectins. Molecular structure and function of a member of a novel lectin family

  University dissertation from Stefan Rosén Department of Microbial Ecology Lund University Ecology Building Sölvegatan 37 223 62 Lund Sweden

  Author : Stefan Rosén; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; possible functions; expression; localization; binding specificities; primary and secondary structure; Agaricus bisporus; Arthrobotrys oligospora; Fungi; novel lectin family; Biology; Biologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En typisk egenskap för de flesta proteiner är att de kan binda specifikt och reversibelt till olika ämnen. Välkända exempel är enzymer som kan binda till olika substrat och inhibitorer samt antikroppar som binder till antigen. READ MORE

 2. 2. Imaging technique development for dissociative recombination studies at the CRYRING ion storage ring

  University dissertation from Stockholm : Department of Physics, Stockholm University

  Author : Stefan Rosén; Stockholms universitet.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : .... READ MORE