Search for dissertations about: "Stefan Särdqvist"

Found 2 swedish dissertations containing the words Stefan Särdqvist.

 1. 1. An Engineering Approach to Fire Fighting Tactics

  University dissertation from Brandteknik

  Author : Stefan Särdqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; risk management; decision making; fire brigade; fire-fighting tactics; pre-fire planning; fire safety engineering;

  Abstract : This report presents a quantified model as a guide for the Incident Commander to determine the most suitable fire-fighting tactics in advance for given conditions at specific objects. The model is applied to two chemical warehouses. READ MORE

 2. 2. Demand for Extinguishing Media in Manual Fire Fighting

  University dissertation from Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University

  Author : Stefan Särdqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; fire fighting; Fire brigade; fire suppression; extinguishing agents; extinction; Technological sciences; Teknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Riskanalys och insatsplanering är viktiga delar av ett riskhanteringsarbete. Denna studie har visat att det är möjligt att använda brandtekniska ingenjörsmodeller för att bedöma utvecklingen av bränder och det uppkomna behovet av släckmedel. READ MORE