Search for dissertations about: "Stratum corneum"

Showing result 1 - 5 of 24 swedish dissertations containing the words Stratum corneum.

 1. 1. Skin hydration - How water and osmolytes influence biophysical properties of stratum corneum

  University dissertation from Department of Chemistry, Lund University

  Author : Sebastian Björklund; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Stratum corneum; diffusive transport; permeability; flow-through cell; Franz cell; transdermal drug delivery; water activity; vapor pressure; osmotic gradient; relative humidity; ceramide; free fatty acid; cholesterol; keratin filaments; natural moisturizing factor NMF ; urea; glycerol; molecular mobility; 13C natural-abundance solid-state NMR; polarization transfer; isothermal calorimetry; impedance spectroscopy; X-ray diffraction;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hudens fuktighet kan påverkas av många faktorer så som torr luft, ett varmt bad, användning av diskhandskar eller plåster, osv. Men hur påverkas hudbarriären av förändringarna av de yttre förhållandena? Frågan är särskilt relevant i situationer då läkemedel läggs på huden eftersom detta, i de flesta fall, för med sig en förändring av de yttre villkoren som kan påverka barriärens egenskaper. READ MORE

 2. 2. Self-Assembly in Lipid-Protein Systems : Lung Surfactant, Stratum Corneum and Model Membranes

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Division of Physical Chemistry

  Author : Jenny Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-01]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Lipid self-assembly; lung surfactant; stratum corneum; dehydrin; cholesterol; osmolytes; urea; TMAO; ssNMR; cSAXS;

  Abstract : Den yttersta barriären mellan luften och blodomloppet i våra lungor består av en lipid-protein film. Denna lipid-protein blandning kallas för lungsurfaktant. Filmen bestående av lungsurfaktant stabiliserar alveolerna i våra lungor och gör att vi kan andas utan motstånd. READ MORE

 3. 3. Foreign molecules in biomembranes : Molecular effects on intact stratum corneum and model lipid systems

  University dissertation from Division of Physical Chemistry, Faculty of Science, Lund University

  Author : Quoc Dat Pham; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-08]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; stratum corneum; lipid; keratin filament; protein; DMPC; penetration enhancer; osmolyte; solvent; monoterpene; fatty acid; hydration; molecular mobility; fluidity; permeability; PT ssNMR; diffusion cell;

  Abstract : The skin is our largest organ and its main function is to protect us from uptake of foreign chemicals and from desiccation. The barrier function of the skin is mainly assured by its outermost layer, the stratum corneum (SC). READ MORE

 4. 4. Steady-State Diffusion in Complex Amphiphilic Films

  University dissertation from Division of Physical Chemistry, Faculty of Science, Lund University

  Author : Christoffer Åberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; film formation; lung surfactant; skin surface pH; stratum corneum; responding membrane; diffusive transport; phase transition;

  Abstract : The relation between structure and diffusive transport at steady-state is investigated theoretically for amphiphilic systems. Amphiphilic systems typically show a large response to moderate changes in control parameters, such as temperature, osmotic pressure, and the presence of cosolvents and cosolutes. READ MORE

 5. 5. Lipid bilayers versus monolayers- Sponge phases and skin lipid domains

  University dissertation from Food Technology, Lund University

  Author : Katarina Ekelund; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; fatty acids; Langmuir-Blodgett films; AFM; domains; stratum corneum; bilayer curvature; lipids; glycerol monooleate; phase behaviour; sponge phase; L3 phase; Livsmedelsteknik; cholesterol; Food and drink technology;

  Abstract : The L3, or sponge, phase is a thermodynamically stable isotropic liquid consisting of a surfactant membrane in aqueous solution. A solvent induced L3 phase is shown in systems of solvent, monoolein and water. READ MORE