Search for dissertations about: "Structure alignment organization"

Found 4 swedish dissertations containing the words Structure alignment organization.

 1. 1. Protein structure dynamics and interplay by single-particle electron microscopy

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Hans Elmlund; Hans Hebert; José Maria Carazo; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; biophysics; biochemistry; molecular; NATURAL SCIENCES Chemistry Physical chemistry Biophysical chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Fysikalisk kemi Biofysikalisk kemi;

  Abstract : Single-particle cryo-electron microscopy (cryo-EM) is a method capable of obtaining information about the structural organization and dynamics of large macromolecular assemblies. In the late nineties, the method was suggested to have the potential of generating “atomic resolution” reconstructions of particles above a certain mass. READ MORE

 2. 2. Microstructure and liquid mass transport control in nanocomposite materials

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Christoffer Abrahamsson; [2015]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; diffusion; diffusion NMR; colloidal gels; poly N-isopropylacrylamide ; liquid mass transport; phase behavior; porous materials; particle aggregation; bond water; microstructure; nanocomposites; magnetic alignment; silica; microgels; permeability; flow; clay;

  Abstract : Some of the biggest problems currently facing the world are closely tied to unsolved technological challenges in the material sciences. Many materials have a porous microstructure that controls their overall properties. READ MORE

 3. 3. Identification of the domains of disulfide interaction in the mammalian ribosomal proteins L6 and L29

  University dissertation from Stockholm : Stockholm University

  Author : Heinz Nika; [1985]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : The 60-S subunits of mammalian ribosomes contain two adjacent proteins, identified as L6 and L29, which interact reversibly in situ by disulfide bond formation. The disulfide complex and the individual proteins were prepared by polyacrylamide gel electrophoresis under non-oxidizing conditions for effective prevention of methionine oxidation. READ MORE

 4. 4. Autonomous, yet Aligned Challenges of Self-Leadership in Context

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Gisela Bäcklander; Matti A. Kaulio; Calle Rosengren; Max Rapp Ricciardi; Petra Bosch-Sijtsema; [2019]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work design; knowledge work; self-leadership; self-regulation; employeeship; arbetsdesign; kunskapsarbete; självledarskap; självkontroll; medarbetarskap; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Abstract : Följande avhandling bidrar till teorier om ledning av kunskapsarbete på mikronivå, genom att undersöka självledarskap i kunskapsarbete och organisatoriska försök att främja det på individ- och teamnivåer. Det empiriska materialet är insamlat i kontexter av innovativ mjukvaruutveckling, konsulter, och aktivitetsbaserat arbetssätt; metoden är företrädesvis djupintervjuer och tematisk analys, och i papper IV enkät och statistisk analys. READ MORE