Search for dissertations about: "Susan Bergsten"

Found 1 swedish dissertation containing the words Susan Bergsten.

  1. 1. Industrialised building systems : vertical extension of existing buildings by use of light gauge steel framing systems and 4D CAD tools

    Author : Susan Bergsten; Luleå tekniska universitet; []
    Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Steel Structures; Stålbyggnad;

    Abstract : Genom införandet av den nya lagen om tre dimensionell fastighetsbildning i januari 2004 har möjligheterna för påbyggnad av befintliga byggnader ökat. Behovet av centralt belägna bostäder är idag stort i storstadsområdena. READ MORE