Search for dissertations about: "Susanna Calling"

Found 2 swedish dissertations containing the words Susanna Calling.

 1. 1. Obesity and cardiovascular disease. Aspects of methods and susceptibility

  University dissertation from Dept of Clinical Medicine in Malmö Malmö University Hospital 205 02 Malmö

  Author : Susanna Calling; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Folkhälsa; epidemiologi; Public health; epidemiology; Medicine human and vertebrates ; cohort study; gender; physical activity; body composition; inflammation; socio-economic factors; risk factors; mortality; cardiovascular diseases; obesity; Medicin människa och djur ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Fetma räknas som ett av världens tio viktigaste hälsoproblem enligt WHO och ökar i snabb takt. Man beräknar att över 1 miljard av världens vuxna befolkning är överviktig, d.v.s. READ MORE

 2. 2. Monitoring calls in telephone advice nursing : parents´and telenurses´experiences

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Neurobiology, Care Sciences and Society

  Author : Susanna Sandelius; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : Background: Approximately 2 million of the 4.5 million calls made in 2016 to the 1177 healthcare advice line resulted in the telenurse providing self-care advice to the care seeker. In some of these calls, the care seekers were offered the possibility of receiving a monitoring call. In 2016, 275,000 monitoring calls were registered. READ MORE