Search for dissertations about: "Susanna Stenevi Lundgren"

Found 1 swedish dissertation containing the words Susanna Stenevi Lundgren.

  1. 1. Muscle function and physical activity in pre-pubertal school children

    University dissertation from Lund University

    Author : Susanna Stenevi Lundgren; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; children; physical activity; exercise; isokinetic muscle strength; vertical jump height; normative; intervention; school transport; DXA; anthropometry; fat mass; lean mass; weight; height; body mass index; girls; boys; pre-pubertal;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Bakgrund: Regelbunden fysisk aktivitet och träning anses som en livsstilsfaktor som kan förbättra muskelstyrkan, skelettet, konditionen och kroppssammansättningen. För barn och ungdomar är fysisk aktivitet inte bara viktigt för att träna de muskulära funktionerna, koordinationen och balansen. READ MORE