Search for dissertations about: "Sweden Malmö University"

Showing result 1 - 5 of 106 swedish dissertations containing the words Sweden Malmö University.

 1. 1. The spatial manifestation of inequality : residential segregation in Sweden and its causes

  Author : Simone Scarpa; Tapio Salonen; Susanne Urban; Lars Brännström; Linnéuniversitetet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; residential segregation; income inequality; immigration; immigration policy regime; welfare state; housing; Sweden; Malmö; Genoa; Swedish metropolitan areas; Sociology; Sociologi; Socialt arbete; Social Work; Human Geography; Kulturgeografi;

  Abstract : The thesis examines the relationship between income inequality and residential segregation in Swedish cities. In recent years, in Sweden, much attention has been given to the direction of causality from residential segregation to income inequality. READ MORE

 2. 2. Neighborhoods without community : collective efficacy and crime in Malmö, Sweden

  Author : Manne Gerell; Malmö högskola; []
  Keywords : crime; collective efficacy; geography;

  Abstract : Brottslighet i utsatta bostadsområden har de senaste åren fått stort utrymme i samhällsdebatten. Polisen har börjat sammanställa nationella listor över de bostadsområden i Sverige som anses präglas av kriminella nätverk, samtidigt har media rapporterat att vissa brott, främst skjutningar och bilbränder, är betydligt vanligare i dessa områden än i andra delar av samhället. READ MORE

 3. 3. A vicious circle of silent exclusion : family homelessness and poverty in Sweden from a single mother perspective

  Author : Tove Samzelius; Ruth Lister; Malmö universitet; []
  Keywords : Single mothers; family homelessness; poverty; welfare state; Sweden; Health and society; Hälsa och samhälle;

  Abstract : Within the confines of the receding Swedish welfare state, family homelessness and poverty are on the rise among one-parent families, in particular those headed by a single migrant mother. This development follows a trend that is noticeable across advanced welfare states, where female-headed households are facing an increased risk of being locked into vicious circles of low-paid work, inadequate income protection schemes and poor housing options. READ MORE

 4. 4. Illegal Aliens and Health (Care) Wants. The Cases of Sweden and the Netherlands

  Author : Ramin Baghir-Zada; Malmö högskola; []
  Keywords : illegal aliens; undocumented migrants; irregular migrants; gömda; papperslösa; illegale vreemdelingen; health; Sweden; Netherlands;

  Abstract : This thesis deals with illegal aliens in Sweden and the Netherlands with the main focus on health aspects. The three-fold aim is to investigate emergence of healthcare wants among illegal aliens, how they satisfy these wants (if they do so at all), and to explore the relation between their healthcare wants and health wants. READ MORE

 5. 5. Job satisfaction and emotional work tasks : dentists in Sweden and Denmark

  Author : Kamilla Bergström; Malmö högskola; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dentists; emotion work; job satisfaction; new public management; emotional dissonance; eudaimonia; private dentistry; public dentistry; work environment; psycho-social; interaction; dentist - patient relationship; trust; intrinsic rewards; organisation; dental education; tacit knowledge;

  Abstract : Avhandlingen består av två studier som utgår från projektet ”Det goda arbetet”. Det överordnade syftet med projektet Det Goda Arbetet var att använda tandvård som ett exempel på ett arbete där relationerna med patienterna utgör arbetets kärna. READ MORE