Search for dissertations about: "T. S. Johansson"

Showing result 1 - 5 of 13 swedish dissertations containing the words T. S. Johansson.

 1. 1. Regulatory properties of dendritic cells and B cells in adaptive immunity

  University dissertation from Bengt Johansson-Lindbom, Dept. of Immunotechnology, Sölvegatan 33A, 223 62 Lund

  Author : Bengt Johansson Lindbom; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; serology; transplantation; Immunologi; serologi; Immunology; Cellular differentiation; Cytokines; Dendritic cells; B lymphocytes; T lymphocytes;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Människans immunsystem utgörs av en komplex sammansättning av celler och molekyler, som interagerar med varandra men även med kroppens övriga vävnader. Dess huvudsakliga uppgift är att förse sin värd med ett försvar mot yttre och inre förhållanden, som kan orsaka denna skada, t.ex. READ MORE

 2. 2. The role of Malassezia in the pathogenesis of atopic eczema/dermatitis syndrome

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Medicine

  Author : Catharina Johansson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Atopic dermatitis; atopic eczema dermatitis syndrome; Malassezia; Pityrosporum; T-cells; PBMC proliferation; cytokines; ELISPOT; TCRVB; IgE; skin prick test; atopy patch test;

  Abstract : Atopic eczema/dermatitis syndrome (AEDS) is a chronically relapsing skin disease, which is often associated with elevated levels of serum lgE. The immunopathology of AEDS is at present unclear, but it is known that lymphocytes infiltrating the AEDS lesions are predominantly of the CD4+ T helper phenotype. READ MORE

 3. 3. Regulation of inducible nitric oxide synthase - Consequences in experimental models of bladder disease

  University dissertation from Rebecka Johansson, Department of Clinical and Experimental Pharmacology, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Author : Rebecka Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pharmacy; toxicology; Farmakologi; smooth muscle-myosin heavy chain; Pharmacological sciences; pharmacognosy; farmakognosi; farmaci; actin; BDNF; Rho; aminoguanidine; TNF-alpha; IL-1beta; hypertrophy; differentiation; smooth muscle; bladder; nitric oxide; inducible nitric oxide synthase; toxikologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kväveoxid (NO) är en viktig fysiologisk och patologisk mediator och dess relaxerande effekt på blodkärl upptäcktes i slutet av 1980-talet. Idag vet man att NO ingår i flera olika fysiologiska funktioner såsom blodtrycksreglering, nervcellssignalering och immunförsvar. READ MORE

 4. 4. Barley- and Legume Products Beneficially Affect Metabolic Responses and Appetite Regulation

  University dissertation from Department of Food Technology, Engineering and Nutrition, Lund University

  Author : Elin Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Resultaten i denna avhandling visar att kvällsmåltider baserade på hela kärnor av korn (kokta kornkärnor, kornkärnbröd), har positiva effekter på blodsocker- och aptitregleringen vid den följande frukostmåltiden, jämfört med en kvällsmåltid av vitt bröd. Även ett sent kvällsmål med bruna bönor hade liknande effekter. READ MORE

 5. 5. Activation of CO2 by Palladium Complexes Bearing Tridentate PCP Ligands

  University dissertation from Department of Chemistry, Lund University

  Author : Roger Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Metallorganisk kemi; Organometallic chemistry; Kinetics; Insertion reactions; PCP ligands; CO2 activation; Palladium II complexes;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen berör aktivering av koldioxid genom inskjutningsreaktioner i palladium-kol bindningar. Detta har gjorts med komplexen (PCP)PdMe och (PCP)PdCH2CHCH2. Dessa komplex har också använts i katalytisk karboxylering of ZnMe2och tributylallyltenn. Pga. READ MORE