Search for dissertations about: "TMD-smärta"

Found 3 swedish dissertations containing the word TMD-smärta.

 1. 1. Cross-cultural differences in patients with temporomandibular disorders-pain : a multi-center study

  Author : Mohammad H. Al-Harthy; Malmö högskola; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TMD-smärta; Sverige; Saudiarabien; Italien; Kvinnliga patienter; Behandling;

  Abstract : The overall objective of this thesis was to investigate patients with TMD-pain and TMD-free controls in three cultures (Saudi Arabia, Sweden, and Italy) to determine the influence of culture on and crosscultural differences in pain prevalence and intensity, sensitivity to mechanical and electrical stimulation, pain-related disability for four comorbid pain conditions (back, head, chest, and stomach pain) in the last 6 months, and the type of treatment that patients with TMD pain received. The specific aims were: (i) To determine the frequency of TMD pain in Saudi Arabians (I). READ MORE

 2. 2. Reliability, validity, incidence and impact of temporomandibular pain disorders in adolescents

  Author : I-M Nilsson; Malmö högskola; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : Tidigare epidemiologiska studier har visat att temporomandibulär dysfunktion (TMD), dvs smärt- och dysfunktionstillstånd lokaliserade till ansikte och käkar är vanligt förekommande hos barn och ungdomar. För att ge möjlighet till screening infördes i Östergötland en ny epidemiologisk variabel, TMD-S (TMD-smärta), som från år 2000 registreras på alla barn och ungdomar i åldrarna 12 - 19 i samband med den årliga undersökningen i Folktandvården. READ MORE

 3. 3. Resilient Appliance Therapy of Temporomandibular Disorders. Subdiagnoses, Sense of Coherence and Treatment Outcome

  Author : Håkan Nilsson; Malmö högskola; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stomatognathic physiology; TMD-pain; resilient appliance treatment;

  Abstract : Temporomandibulär dysfunktion (TMD) med käk- och/eller ansiktssmärta,med eller utan nedsatt käkfunktion, är vanligt förekommandetillstånd i befolkningen. Tandpressning och gnissling,som kan vara utlösta på grund av hög psykosocial stress, utgör tillsammanseller parallellt med bland annat käktrauma, orsaksfaktorersom kan ge upphov till TMD-symtom som smärta. READ MORE