Search for dissertations about: "TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Etnicitet"

Showing result 1 - 5 of 7 swedish dissertations containing the words TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Etnicitet.

 1. 1. Public health, neighbourhood development and participation research and practice in four Swedish partnership cities

  University dissertation from Örebro : Örebro universitet

  Author : Karin Fröding; Örebro universitet.; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neighbourhood development; citizen participation; municipality; partnership; community-academic partnership; CBPR; public health; health promotion; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Abstract : Det finns betydande skillnader i hälsa beroende på utbildning, socioekonomisk status, etnicitet, ålder och kön och det har konsekvenser för människors livslängd, livskvalitet och hälsa. Ojämlikheter i hälsa blir särskilt tydliga när man jämför olika geografiska områden, där vissa områden har hög koncentration av fattiga och socialt utslagna människor med dålig hälsa, arbetslöshet och låg utbildning. READ MORE

 2. 2. Safe Sex, Unsafe Identities Intersections of ’Race’, Gender and Sexuality in Swedish HIV/AIDS Policy

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Anna Bredström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HIV AIDS; policy; Sweden; racism; ethnicity; migration; gender; sexuality; intersectionality; sexual health; sexual education; safer sex; hiv aids; policy; Sverige; rasism; etnicitet; migration; genus; sexualitet; intersektionalitet; sexuell hälsa; sexualupplysning; säkrare sex; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Ethnicity; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Etnicitet;

  Abstract : This dissertation examines the different depictions of ‘immigrants’ and the ways in which migration, ethnicity and racism have been handled by Swedish HIV/AIDS policy since the early 1980s. The dissertation consists of five separate articles and an introductory chapter that outlines the discourse-theoretical approach used in the subsequent articles. READ MORE

 3. 3. Parental involvement in school : What promotes and what hinders parental involvement in an urban school

  University dissertation from Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Author : Laid Bouakaz; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Keywords : INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Ethnicity; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Etnicitet; Humanities Social Sciences; minority parents; multi-ethnic school; multicultural; parental involvement; urban school;

  Abstract : This thesis focuses on parental involvement in an urban school. The overall aim of the study is to obtain more adequate knowledge of what promotes and what hinders parental involvement in an urban secondary school for students between the age of about 12 and 16, and to achieve a better understanding of how parents of Arabic background and teachers view parental involvement in the work of the school. READ MORE

 4. 4. Unequal Opportunities The Impact of Social Capital and Recruitment Methods on Immigrants and Their Children in the Swedish Labour Market

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Alireza Behtoui; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social capital; social network; recruitment process; discrimination; immigrants; Social kapital; socialt nätverk; rekryteringsprocess; diskriminering; invandrare; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Ethnicity; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Etnicitet;

  Abstract : Avhandlingen består av tre empiriska studier som undersöker effekten av socialt kapital för individernas arbetsmarknadsutfall, utifrån två huvudsakliga frågeställningar. För det första: Vilka individuella egenskaper, såsom utbildningsnivå, genus och ursprungsland, underlättar eller försvårar tillgång till socialt kapital? Här studeras den avkastning som socialt kapital genererar på arbetsmarknaden, jämfört med utbildning och arbetslivserfarenhet. READ MORE

 5. 5. What Kind of Regionalism? : Regionalism and Region Building in Northern European Peripheries

  University dissertation from Frankfurt : Peter Lang Publishing Group, Frankfurt, Tyskland

  Author : Josefina Syssner; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; regionalism; region building; regional identities; cultures and images; regional development; soft location factors; social capital; ideology; discourse; comparison; regionalism; regionskapande; regional identitet och kultur; regional utveckling; socialt kapital; ideologi; diskurs; jämförelse; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Ethnicity; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Etnicitet;

  Abstract : "What Kind of Regionalism?" is a comparative study of regionalism and region building in two northern European regions – Meclenburg-Western Pomerania in Germany and Norrbotten in Sweden. The aim of the thesis is to investigate what kind of regionalism is emerging in regions that are neither economically successful nor regarded as 'ethnic communities'. READ MORE