Search for dissertations about: "Talmud"

Found 5 swedish dissertations containing the word Talmud.

 1. 1. Reading the Dream Text: A Nexus between Dreams and Texts in the Rabbinic Literature of Late Antiquity

  University dissertation from Göteborg : University of Gothenburg

  Author : Erik Alvstad; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; dreams; rabbinic Judaism; Late Antiquity; Babylonian Talmud; Palestinian Talmud; Midrash; Talmudic Dreambook Bavli Berakhot 55a-57b ; text-centred community; oneiric discourse; dream-text nexus; dream interpretation; dream narrative; oneiric reading; catalogue of dream omina; dream ritual; dream prayer;

  Abstract : This study deals with conceptions and practices related to dreams in early rabbinic Judaism. One aspect of the Jewish dream culture in particular is considered, viz. the tendency evinced in the rabbinic literature of Late Antiquity to associate dreams and texts with each other. READ MORE

 2. 2. Concepts of God and Angelolgy : An Analysis of the Messeneger of the Lord in Early Jewish Interpretations of Genesis

  University dissertation from Uppsala : Uppsala universitet

  Author : Camilla Hélena von Heijne; Ersta Sköndal högskola.; [2006]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Old Testament Exegesis; Biblical Studies; Bible; Early Jewish Interpretation; Angels; Angel of the Lord; Angelology; Genesis; Messenger; Judaica; Rabbinica; Philo; Josephus; Midrash; Rewritten Bible; Pseudepigrapha; Targums; Gamla testamentets exegetik; Bibelvetenskap; Bibeln; judisk tolkningshistoria; änglar; Herrens ängel budbärare; angelologi; Filon; Josefus; intertestament literatur; pseudepigrapha; Midrash; targumer; talmud; Genesis;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. The Messenger of the Lord in Early Jewish Interpretations of Genesis

  University dissertation from Berlin/New York : Walter de Gruyter

  Author : Camilla Hélena von Heijne; Ersta Sköndal högskola.; [2010]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Bible; Biblical Studies; Genesis; Judaism; Early Jewish Interpretation; Jewish Reception History of the Bible; Angel of the Lord God; Messenger; Angelology; Angelophany; Ambiguous Identity; Relationship; God; Theophany; Vision; Revelation; Dream; Anthropomorphism; Angel of the Presence; Hypostasis; Raphael; Gabriel; Wisdom; Logos; Old Testament Exegesis; Old Testament Pseudepigrapha; Book of Tobit; Wisdom of Solomon; Philo; Josephus; Rabbinica; Rabbinic Literature; Midrash; Targum; Rewritten Bible; Talmud; Type-Scene; Allusion; Gospel of Luke; Annunciation Narrative; Gospel of John; Hagar; Jacob Israel; Aqedah; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Old Testament exegesis; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Gamla testamentets exegetik;

  Abstract : This dissertation investigates the ambiguous relationship between God and ‘the angel of the Lord/God’ in early Jewish interpretations of Genesis, for example, Gen 16:7–14; 22:1–19, and 31:10–13. Although the designation ‘the angel of the Lord’ does not appear in Genesis 32, this text is included because it exhibits the same ambiguity as the explicit ‘angel of the Lord-texts’. READ MORE

 4. 4. The Messenger of the Lord in Early Jewish Interpretations of Genesis

  University dissertation from Uppsala : Universitetsbiblioteket

  Author : Camilla von Heijne; Uppsala universitet.; [2008]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Bible; Old Testament; Genesis; Judaism; early Jewish interpretation; angel of the Lord God; messenger; angelology; angelophany; ambiguous identity; relationship; God; theophany; vision; revelation; dream; anthropomorphism; angel of the Presence; hypostasis; Raphael; Gabriel; Wisdom; Logos; Old Testament Pseudepigrapha; Book of Tobit; Wisdom of Solomon; Philo; Josephus; Rabbinic literature; Midrash; Targum; rewritten Bible; Talmud; type-scene; allusion; Gospel of Luke; annunciation narrative; Gospel of John; Hagar; Jacob Israel; Aqedah.; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Old Testament exegesis; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Gamla testamentets exegetik;

  Abstract : This dissertation investigates the ambiguous relationship between God and ‘the angel of the Lord/God’ in early Jewish interpretations of Genesis, for example, Gen 16:7–14; 22:1–19, and 31:10–13. Although the designation ‘the angel of the Lord’ does not appear in Genesis 32, this text is included because it exhibits the same ambiguity as the explicit ‘angel of the Lord-texts’. READ MORE

 5. 5. HEMOPHILIA A AND B WITH SPECIAL REFERENCE TO INHIBITOR DEVELOPMENT AND EXPERIMENTAL STUDIES OF FACTORS VIII AND IX

  University dissertation from Karin Knobe, Dept. of Pediatrics, University Hospital, Malmö, SE- 20502

  Author : Karin Knobe; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Haematology; inhibitors; mutations; Factor IX; Factor VIII; coagulation; hemophilia A and B; extracellular fluids; Hematologi; extracellulära vätskor;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att studera den vanligaste behandlingskomplikationen vid blödarsjuka, antikroppsbildning, samt att studera sambandet mellan genen som orsakar sjukdom och det protein som denna gen kodar för. Det övergripande syftet är att forskningsresultaten ska kunna användas för att förbättra vården för familjer med blödarsjuka (hemofili). READ MORE