Search for dissertations about: "Tareq Emtairah"

Found 1 swedish dissertation containing the words Tareq Emtairah.

  1. 1. Lost in Transitions: Sustainability Strategies and Social Contexts

    University dissertation from IIIEE, Lund University

    Author : Tareq Emtairah; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Corporate Social Responsibiliy; Organisations; Sustainability Strategies;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Företag efterfrågas alltmer att tillhandahålla innovativa lösningar som adresserar miljöproblem och sociala aspekter, såsom ihållande fattigdom, miljöförstöring och klimatförändringar. Paradoxen i denna efterfråga är att under den gällande ekonomiska logiken, kommer de flesta företag finna arbetet på dessa gränssnitt problematiskt. READ MORE