Search for dissertations about: "Teacher education and education work"

Showing result 1 - 5 of 99 swedish dissertations containing the words Teacher education and education work.

 1. 1. Educational Software in Engineering Education

  University dissertation from Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Author : Ramon Garrote Jurado; Stockholms universitet.; Högskolan i Borås.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; pedagogik; Education; Higher Education; E-learning; Learning Management Systems; Engineering Education; Educational Technology; Pedagogical Use of ICT; Staff Development; Developing Countries; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet; Teacher Education and Education Work;

  Abstract : This thesis contributes to the quality of engineering education and the accessibility of education worldwide by promoting computer-enhanced teaching and learning. It uses the epistemology of John Dewey (1859-1952) and the action research methodology first advanced by Kurt Lewin (1890-1947). READ MORE

 2. 2. Between Modern Schooling and Cultural Heritage : Education and Ethnicity in Southwest China

  University dissertation from Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Author : Wei Wang; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-02-06]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Modern schooling; Cultural heritage; Ethnic minority education; Teacher; Teacher education; Teacher educator; Multicultural education; Internal Orientalism; Xishuangbanna 西双版纳 ; Qianjiang 黔江 ; Dai 傣族 ; Tujia 土家族 ; China;

  Abstract : Sedan slutet av 1970-talet har Kina upplevt en anmärkningsvärd socioekonomisk utveckling. Tendensen till marknadifiering och modernisering försvagade kulturellt rotade livsstilar och allt fler etniska minoritetsgrupper i Kina har börjat betrakta traditionell kultur som irrelevant för deras försörjning och framtid samt i viss utsträckning också har börjat ta avstånd från dessa. READ MORE

 3. 3. Dialogues on the Net - Power structures in asynchronous discussions in the context of a web based teacher training course

  University dissertation from Holmbergs

  Author : Annette Johnsson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2009]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; minority; cultural background; sex; ethnicity; gender; age; socio-economic; dialogicity; web based; computer based; CMC; net based; asynchronous; CSCL; teacher education; power structures; dialogues; Group work; team work; symbolic capital; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; group work;

  Abstract : The general aim of this thesis is to investigate the interaction processes that occur in group dialogues when teacher students work in small groups, using net based asynchronous dialogues to solve a problem in the area of environmental sustainability. More specifically, the interest is to determine whether students’ net based dialogues give rise to patterns of dominance/subordination similar to those observed in face-to-face situations. READ MORE

 4. 4. ICT and learning in teacher education The social construction of pedagogical ICT discourse and design

  University dissertation from Umeå : Interaktiva medier och lärande (IML), Umeå universitet

  Author : Carina Granberg; Umeå universitet.; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teacher education; ICT; Social construction; discourse; design; SOCIAL SCIENCES Social sciences Educational work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; pedagogiskt arbete; educational work;

  Abstract : Background In recent decades, system-wide policies and substantial resources have been directed towards enhancing the use of ICT in learning contexts. This development can be observed at international and national levels. READ MORE

 5. 5. Understanding what it means to be a Montessori teacher: Teachers' reflections on their lives and work

  University dissertation from School of Education, Malmö University

  Author : Birgitte Malm; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher research; occupational life histories; life history research; Montessori; Special didactics; Specialdidaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Humanities Social Sciences; Montessori teacher; Livsberättelser; Lärarrollen;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet med föreliggande studie är att utveckla en bättre förståelse om vad det innebär att vara montessorilärare. Utgångspunkten är lärarnas egna liv- och verksamhetsberättelser. Insamling av data har skett genom loggböcker, intervjuer, skriftliga reflektioner och diskussioner. READ MORE