Search for dissertations about: "Therese Bengtsson"

Found 2 swedish dissertations containing the words Therese Bengtsson.

 1. 1. Functional analysis of the alpha10beta1 integrin

  University dissertation from Therese Bengtsson (Cartela AB) or from library

  Author : Therese Bengtsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Genetics; cytogenetics; Genetik; cytogenetik; limb; gene targeting; chondrocyte; integrin; cartilage;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Brosk är en speciell typ av vävnad, som bl.a. finns på våra ledytor, där det fungerar som ett stötdämpande och skyddande lager för benet. Broskets viktiga egenskaper framstår klart vid sjukdomar, som artros, där brosket på ledytor har förstörts och benet blottläggs, vilket resulterar i en permanent smärta. READ MORE

 2. 2. Boosting potato defence against late blight

  University dissertation from Therese Bengtsson (Cartela AB) or from library

  Author : Therese Bengtsson; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Abstract : For more than one century efforts has been made to obtain potato (Solanum tuberosum) cultivars resistant to late blight. However, introduced resistance has repeatedly been overcome by Phytophthora infestans (Mont) de Bary. READ MORE