Search for dissertations about: "Thermometry"

Showing result 1 - 5 of 42 swedish dissertations containing the word Thermometry.

 1. 1. Two-Line Atomic Fluorescence for Thermometry in Reactive Flows

  University dissertation from Department of Physics, Lund University

  Author : Jesper Borggren; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-01-09]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Two-line atomic fluorescence; thermometry; Laser spectroscopy; Diode laser; Fysicumarkivet A:2018:Borggren;

  Abstract : Advances in the field of laser-based combustion diagnostics over the past decades have allowed for detailed characterisation, modelling and increased understanding of the complex combustion process. However; many combustion phenomena are still unexplained and there is a continued need for development and application of diagnostic tools to further the understanding of the combustion process. READ MORE

 2. 2. Phosphor Thermometry on Surfaces - A Study of its Methodology and its Practical Applications

  University dissertation from Department of Physics, Lund University

  Author : Christoph Knappe; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Coating Thickness; Temperature Calibration; Two-Colour Ratio; Lifetime Decay; Thermometry; Thermographic Phosphor; Laser Combustion Diagnostics; Laser-Induced Phosphorescence; Non-Linearity; ICCD; PMT; Signal Processing Algorithms; Fysicumarkivet A:2013:Knappe;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Eld och kontroll av denna samt dess användning anses vara en av människans äldsta och mest betydelsefulla teknologier som hjälpt till att bana väg för vår väsentliga framgång från stenåldern ända fram till vårt nutida samhälle. Det är därför inte konstigt att vi idag lever i en värld där mer än 90 % av vårt dagliga energibehov täcks genom förbränning av fossila och förnyelsebara bränslen. READ MORE

 3. 3. Phosphor Thermometry: Advances in Technique Development and Applications

  University dissertation from Division of Combustion Physics, Department of Physics, Lund University

  Author : Fahed Abou Nada; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-10-31]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Phosphor thermometry; Laser-based combustion diagnostics; Decay time phosphor thermometry; Fysicumarkivet A:2016:Abou Nada;

  Abstract : Understanding the mechanisms that govern the combustion processes is important for being able to further increase the efficiency ofcombustion devices. Temperature is considered to be one of the most important parameters controlling the progression and finalproducts of combustion. READ MORE

 4. 4. Laser-Induced Emission Techniques for Concentration and Temperature Probing in Combustion

  University dissertation from Division of Combustion Physics, Department of Physics, Lund University

  Author : Gustaf Särner; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; thermographic phosphor; phosphor; phosphorescence; Laser Combustion Diagnostics; Laser-Spectroscopy; LIF; spectroscopy; Thermometry; LIP; Laser-Induced Fluorescence;

  Abstract : The work in this thesis is aimed at the development of temperature and gas concentration measurement techniques in laser diagnostics for use in combustion research. The techniques are developed as tools for the combustion community to meet future demands on combustion efficiency and legislation of exhaust gases. READ MORE

 5. 5. P-T evolotion and High-temperature deformation of Precambrian eclogite, Sveconorwegian orogen

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Geology, Lithosphere and Biosphere Science

  Author : Lorraine Tual; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Eclogite; Precambrian; P–T path; Basal shear zone; Sveconorwegian orogen; Deformation; thermometry;

  Abstract : Bergskedjor är uppbyggda av olika slags berggrund som skjutits samman i de zoner på Jorden där tektoniska plattor möts (konvergerar). Sådana processer sker i dag exempelvis i Himalaya, Alperna eller Anderna, men det finns också gamla, nu inaktiva, bergskedjor som de Skandinaviska Kaledoniderna (ca 400 miljoner år gammal) eller den Svekonorvegiska bergskedjan (ca 1000 miljoner år gammal, i sydvästra Sverige och södra Norge). READ MORE