Search for dissertations about: "Thesis in complex analysis"

Showing result 1 - 5 of 3597 swedish dissertations containing the words Thesis in complex analysis.

 1. 1. Designing with Urban Sound : Exploring methods for qualitative sound analysis of the built environment

  Author : Nina Hällgren; Katja Grillner; Björn Hellström; Gunnar Sandin; KTH; []
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Architectue; urban sound design; urban sound planning; soundscape; urban planning; artistic research; architectural research;

  Abstract : The licentiate thesis Designing with Urban Sound explores the constitution and qualitative characteristics of urban sonic space from a design-oriented and practice-based perspective. The act of lifting forth and illuminating the interaction between architecture, the creation of sound and a sonic experience aims to examine and develop useful tools and methods for the representation, communication and analysis of the exterior sonic environment in complex architectural spaces. READ MORE

 2. 2. Free to Move Along : On the Urbanisation of Cross-border Mobility Controls - A Case of Roma 'EU migrants' in Malmö, Sweden

  Author : Maria Persdotter; Listerborn Carina; Kirsten Simonsen; Ryan Powell; Per-Markku Ristilammi; Tatiana Fogelman; Malmö universitet; []
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; migration; borders; urban governance; vulnerable EU citizens; eu migrants; squatting; racialisation; homelessness; eu citizenship;

  Abstract : Den här avhandlingen – som jag valt att ge den svenska titeln Fri att röra sig, förvisad att röra sig: Rörlighetskontrollens urbanisering – Fallet med romska EU-medborgare i Malmö – behandlar den lokala politik som utvecklades i Malmö under åren 2014–2016 i förhållande till närvaron av så kallade utsatta EU-medborgare, och utvecklar ett teoretiskt resonemang om hur exkluderande gränser tar plats och blir till i städer. ”Utsatta EU-medborgare” är ett begrepp som används av svenska myndigheter för att beteckna medborgare från andra EU länder som vistas i Sverige utan en fast uppehållsrätt och som befinner sig i situationer präglade av extrem fattigdom och marginalisering. READ MORE

 3. 3. Topics in real and complex analysis

  Author : Anders Olofsson; Nikolai Nikolski; Stockholms universitet; []
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Real analysis; Complex analysis; MATHEMATICS; MATEMATIK; matematik; Mathematics;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Complex Cavity Analysis : Analytical Fluid-Power Models Using CAD Information

  Author : Magnus Sethson; Richard T. Burton; Linköpings universitet; []
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Abstract : This thesis covers different methods of topology search for making time-domain simulation models based on geometric information. The application is in the field of fluid-power. Automatic methods for extracting simulation models from CAD data are presented. READ MORE

 5. 5. Hypergeometric functions in several complex variables

  Author : Timour Sadykov; Mikael Passare; Bernd Sturmfels; Stockholms universitet; []
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematical analysis; Analys;

  Abstract : This thesis deals with hypergeometric functions in several complex variables and systems of partial differential equations of hypergeometric type. One of the main objects of study in the thesis is the so-called Horn system of equations: xiPi(θ)y(x) = Qi(θ)y(x), i = 1, ... READ MORE