Search for dissertations about: "Tillväxt och Strukturförändring"

Found 3 swedish dissertations containing the words Tillväxt och Strukturförändring.

 1. 1. Abdominal aortic aneurysm inception and evolution - A computational model

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Andrii Grytsan; KTH.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Aorta; Aneurysm; AAA; Blood Flow; Wall Shear Stress; Growth and Remodeling; Mixture Model; Growth Kinematics; Fluid-Solid-Growth; Aorta; Aneurysm; AAA; Blodflöde; Vägg Skjuvspänning; Tillväxt och Strukturförändring; Blandning Modell; Tillväxt Kinematik; Teknisk mekanik; Engineering Mechanics;

  Abstract : Abdominal aortic aneurysm (AAA) is characterized by a bulge in the abdominal aorta. AAA development is mostly asymptomatic, but such a bulge may suddenly rupture, which is associated with a high mortality rate. Unfortunately, there is no medication that can prevent AAA from expanding or rupturing. READ MORE

 2. 2. Protein kinase C epsilon and neurite outgrowth

  University dissertation from Molecular Medicine

  Author : Ruth Zeidman; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish För att en flercellig organism ska kunna fungera krävs det att alla celler har en förmåga att svara på och anpassa sig till förändringar i dess inre och yttre miljö. För att kunna uppfylla detta krav utnyttjar cellerna utnyttjar ett komplext nätverk av signaleringsvägar där många av cellens enzymer och andra proteiner ingår. READ MORE

 3. 3. Lactic acid bacteria fermentations in oat-based suspensions

  University dissertation from Olof Mårtensson Department of Biotechnology, Center for Chemistry and Chemical Engineering, Lund University

  Author : Olof Mårtensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; beta-glucans; probiotics; prebiotics; bacterial survival; Food and drink technology; Livsmedelsteknik; oats; ropiness; lactic acid bacteria; ropy;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Mjölk anses som det enda flytande livsmedlet som på naturlig väg innehåller de tre fundamentala byggstenarna, fett, protein och kolhydrater, vilket definierar ett livsmedel näringsmässigt. Majoriteten av världens vuxna befolkning är dock tvungen att ha en begränsad konsumtion av mjölk då toleransen för dess kolhydrat, laktos, minskar med vuxen ålder. READ MORE